Hoe bereidt Winford zich voor op het nieuwe ‘1,5 meter onderwijs’?

Hoe bereidt Winford zich voor op het nieuwe ‘1,5 meter onderwijs’?

Aan het woord Danielle Derkse, directeur van Winford Arnhem.

Op dinsdag 11 mei gaan de basisscholen weer open. Voorwaarde is dat scholen zich houden aan de 1,5 meter richtlijnen van de overheid. Terwijl de leerlingen vakantie vieren wordt er bij Winford hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de scholen er straks klaar voor zijn. Daniëlle Derkse vertelt.

Wat is jouw functie bij Winford?

Ik ben directeur van Winford Arnhem. Daarnaast ben ik docent Engels, het is mijn 13e jaar op Winford. Op verzoek van Marc Peters (Algemeen directeur Winford) houd ik me samen met Danielle van Pelt (directeur Winford Den Haag) bezig met de voorbereiding van onze scholen op de 1,5 meter regelgeving. Samen hebben we een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de richtlijnen, regelgeving en praktische invulling van het 1,5 meter beleid.

Welke maatregelen heeft Winford ingevoerd om aan de nieuwe 1,5 meter samenleving te kunnen voldoen?

Op de basisscholen hoeven de kinderen onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar omdat volwassenen wel 1,5 meter afstand moeten houden is het advies vanuit de overheid om de ruimte in de scholen optimaal te benutten. Op dit moment zijn we druk bezig om onze scholen zo in te richten dat we zoveel mogelijk afstand kunnen bewaren.

Daarnaast treffen we uiteraard maatregelen op het gebied van hygiëne. Het gaat nu vooral om het bestellen van de juiste materialen: bordjes, afplaktape, handzeep, schoonmaakmiddelen etc. In de scholen komen op verschillende plekken instructies te hangen die richting geven aan het gewenste gedrag onder de nieuwe 1,5 regelgeving. Afstand houden, geen handen schudden, goed je handen wassen, dat soort dingen.

In hoeverre wordt het onderwijs zelf beïnvloed door de nieuwe 1,5 meter regelgeving?

Het onderwijs zal vooral in praktische zin veranderen doordat we verplicht afstand moeten houden. We gaan de roosters aanpassen en compacter maken. Basisscholen en voortgezet onderwijs zullen binnen onze scholen worden gescheiden en zoveel mogelijk uit elkaar worden gehouden. Daarnaast krijgt elke klas z’n eigen, vaste lokaal. Overigens is ieder gebouw natuurlijk anders, onze scholen in Amsterdam en Den Haag zijn vrij groot, andere zijn weer wat kleiner. We moeten dus ook per school kijken wat haalbaar is en de inrichting hierop afstemmen.

Anticiperen jullie ook al op het open gaan van de scholen voor het voortgezet onderwijs?

Zeker, we gebruiken deze tijd om ons hierop alvast voor te bereiden, ook omdat we straks niet alles dubbelop willen doen. We kunnen niet in de toekomst kijken maar we hopen natuurlijk dat we op een gegeven moment weer volledig open kunnen. Voor de VO leerlingen heeft de 1,5 meter regelgeving grotere consequenties en hiermee houden we nu al rekening. Op onze grote scholen gaan we wellicht ook verschillende schooltijden invoeren voor de basisschool en het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal er bij VO leerlingen ook tijdens de pauzes toezicht gehouden worden op de naleving van de 1,5 meter regel.

Hoe denk je dat de leerlingen gaan reageren op het nieuwe 1,5 meter onderwijs?

Ik denk dat veel leerlingen zich nog niet helemaal kunnen voorstellen hoe het er op school aan toe zal gaan. Het zal echt even omschakelen zijn vanuit het afstandsonderwijs van de afgelopen weken. De 1,5 meter regelgeving vraagt om een andere mindset. Kinderen hebben misschien wel meer dan ooit behoefte aan sociaal contact terwijl er juist wat meer afstand zal zijn. Kinderen zullen de signalen op borden en stickers waarschijnlijk echt nodig hebben om zich aan de 1,5 meter afstand te houden. Ook voor ons is het een uitdaging hoe dat in de praktijk gaat werken, temeer omdat persoonlijke aandacht een van de belangrijke speerpunten van onze school is. Het zal voor iedereen omschakelen zijn, praktisch maar ook sociaal emotioneel.

Hoe reageren de leraren van Winford op de nieuwe situatie?

Wij briefen onze leraren uitgebreid over de nieuwe regelgeving op de basisscholen die vanaf 11 mei weer open zullen gaan. Hierin nemen we ook alvast een voorschot op het voortgezet onderwijs, ervan uitgaande dat dit wellicht vanaf 1 juni weer opengaat.

De leraren van Winford zijn blij dat ze weer aan de slag mogen, al hebben sommige van hen wel hun zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze in de kwetsbare risicogroep zitten of iemand in hun omgeving hebben die hierin zit. Wij zullen uiteraard niemand verplichten om naar school te gaan. Afstandsonderwijs blijft ook gewoon een optie, daar staan we voor open als leraren dat willen.

Denk je dat de 1,5 meter regelgeving invloed gaat hebben op de kwaliteit van jullie onderwijs?

De gedwongen fysieke afstand gaat wel een praktische belemmering zijn. Je moet toch afstand houden, ook in een persoonlijk gesprek. Ook het feit dat we straks met z’n allen heel bewust bezig zijn met het naleven van die 1,5 meter gaat letterlijk en figuurlijk afstand creëren denk ik.

Hoe gaan jullie in de nieuwe situatie om met de Open Dagen van Winford?

Ook daar bereiden we ons nu al op voor, waarbij we verschillende opties overwegen. Wellicht gaan we werken met time slots, waarbij we kleine groepjes ouders en leerlingen op verschillende momenten laten langskomen. Daarnaast bekijken we of we Open Dag misschien (deels) online kunnen organiseren, waarbij ouders een rondleiding door de school op afstand kunnen krijgen.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik ben trots op de manier waarop de leraren van Winford, leerlingen en hun ouders de afgelopen periode hebben samengewerkt om het afstandsonderwijs succesvol te laten verlopen. Volgens mij liggen onze leerlingen nog helemaal op schema en lopen sommigen zelfs iets voor.

Hoewel het voor iedereen een uitdaging zal zijn heb ik er alle vertrouwen in dat we ook van de nieuwe periode vanaf 11 mei samen een succes gaan maken. Tot die tijd wens ik iedereen een hele fijne en welverdiende vakantie!