Het Winford Beurzenfonds

Het Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Deze volledig onafhankelijke stichting is in 2005 opgericht op initiatief van een tevreden ouderpaar dat van mening is dat ook ouders die het niet kunnen betalen voor hun kind een beroep moeten kunnen doen op het kwaliteitsonderwijs van Winford.

De Stichting Beurzenfonds beschikt over een bescheiden kapitaal waaruit de beursverstrekking plaatsvindt. Daarnaast betaalt Winford eenzelfde bedrag aan iedere beurs mee. Samen met de ouders, die ook zelf een deel dienen bij te dragen, geeft het beurzenfonds elk jaar vijf leerlingen de kans om een jaar op Winford te studeren.

Voor wie is een beurs beschikbaar?

De beurzen zijn bestemd voor leerlingen die in het regulier onderwijs vastlopen en die baat hebben bij de kleinschaligheid en de meer individuele begeleiding van het particulier onderwijs. De beurs is er voor ouders die maar gedeeltelijk aan het schoolgeld kunnen voldoen. Om in aanmerking te komen voor een beurs, geldt een aantal voorwaarden.

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Beurzenfonds, voor aanvragen en doneren.