Schoolgeld 2021-22

Schoolgeld 2021-22

Groep 1-8       € 19.600 per jaar

Betaling: twee opties

  1. Bovenstaand schoolgeld geldt voor betaling in een keer, vóór 1 augustus 2021.
  2. Betaling in drie termijnen is mogelijk, dan betaalt u 3% additionele administratie- en rentekosten. De termijnen vervallen op 1 augustus, 15 november en 1 februari. Voor deze optie vragen wij u een automatische incasso af te geven.

Instroom na start schooljaar

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Additionele mogelijkheden

Op een aantal Winford scholen is het mogelijk om de lunch door school te laten verzorgen. Deze lunch is voor de ochtendpauze en middagpauze en inclusief fruit. De kosten bedragen € 800 per jaar.

Winford heeft geen eigen buitenschoolse opvang, wij kunnen u wel helpen met een buitenschoolse opvang in de buurt.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.