Basisonderwijs

Basisonderwijs

BEL MIJ TERUG STUUR MIJ EEN BROCHURE

Het kiezen van de juiste school is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en het levensgeluk van uw kind. Dus u kiest voor particulier onderwijs. De beste voorbereiding op de toekomst begint op de basisschool. Winford basisonderwijs verzorgt kwaliteitsonderwijs op 6 locaties in Nederland.

Met een doordacht onderwijsconcept en intensieve begeleiding van uw zoon of dochter leggen wij het fundament voor zijn/haar leven. Onze groepen zijn klein, waardoor uw kind zich optimaal kan ontplooien. Wat erin zit, halen wij eruit. 

Juiste ondersteuning

Wij geven iedere leerling de juiste ondersteuning op zijn of haar eigen niveau. Ook als uw kind het niet dreigt te redden in het reguliere basis- onderwijs, biedt Winford Basisonderwijs uitkomst. Kinderen met lichte leerstoornissen zoals dyslexie of faalangst zijn ook goed op hun plaats bij Winford basisonderwijs, net als hoogbegaafde kinderen. Begeleiding op maat, persoonlijke aandacht en een gestructureerd programma zorgen ervoor dat juist deze kinderen optimaal kunnen presteren. En wilt u uw zoon of dochter optimaal voorbereiden op de Cito-toets? Dan kunt u hem/haar ook inschrijven voor alleen groep acht.

Winford gelooft in uw kind

Door uw kind gelijkwaardig te behandelen, leert hij of zij te geloven in zijn of haar eigen kunnen. Wij geloven dat ieder kind talenten heeft. Wij helpen uw zoon of dochter deze talenten te ontdekken en ze te ontplooien. Wij zijn een kleine school, geen leerfabriek. Met kleine groepen krijgt uw kind oprechte aandacht. Onze gedreven, vakbekwame leerkrachten nemen uw kind serieus en zetten hem of haar met vertrouwen in het leven.