Een Schoolweek

Een Schoolweek

Een ochtendprogramma met vaste basisbouwstenen

Tijdens het ochtendprogramma werken de kinderen aan het leren en versterken van hun basisvaardigheden. Hieronder verstaan wij; rekenen, taal, spelling en lezen, ICT, Engels, en persoonlijke en sociale vaardigheden.

Een middagprogramma gericht op een brede algemene ontwikkeling

De middagen worden grotendeels gevuld door de zaakvakken, met lessen om de algemene ontwikkeling van de kinderen te vergroten. Naast methodes voor alle vakken, werken we regelmatig projectmatig. Hierbij worden vanuit een thema verschillende vakken geïntegreerd aangeboden. De volgende vakgebieden komen aan bod:

  • Wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde, actualiteiten, wereldgodsdiensten
  • Biologie: mens en natuur
  • Techniek: constructie, ICT, natuurkunde en scheikunde
  • Expressie: muziek, theater, kunst en kunstgeschiedenis
  • Sport
  • En indien de faciliteiten het mogelijk maken; KokenDe basisvakken uit de ochtend komen bij deze vakken in toegepaste vorm terug. Zo wordt bijvoorbeeld begrijpend lezen geoefend met geschiedenis-teksten. Met name tijdens de middagen wordt er regelmatig samengewerkt tussen onze school en de buitenwereld in de vorm van gastlessen en excursies door vak-experts, ouders, bedrijven en musea.

Sportles

Elke week krijgen alle kinderen van onze basisschool sport van onze vakdocent. Deze sportlessen vinden plaats in een gymzaal nabij ons schoolgebouw. Met mooi weer kunnen de sportlessen ook buiten plaatsvinden. Daarnaast wordt er van tijd tot tijd een andere sportles gegeven, bijvoorbeeld bij een sportvereniging of in het zwembad. De kinderen nemen sportkleding mee van huis.

Expressievakken

Wekelijks wordt er aandacht besteed aan kunst en cultuur. Dit doen we in de vorm van projecten, die door gespecialiseerde vakdocenten gegeven worden. Hierbij kunt u denken aan kunstgeschiedenis en vormgeving, fotografie, theater-les, muziekles met zang en instrumenten.

Engelse les

Alle kinderen krijgen twee keer per week Engels van onze vakdocent.

ICT op school

Werken op de computer maakt deel uit van het onderwijs op Winford. Kinderen mogen dagelijks hun laptop meenemen. Ze krijgen wachtwoorden waarmee zij ook thuis aan hun schoolwerk verder kunnen werken. Mobiele telefoons mogen tijdens de lesuren niet gebruikt worden voor privé gebruik.