Over ons

Over ons

BEL MIJ TERUG STUUR MIJ EEN BROCHURE

Winford wil een kind laten schitteren met de eigen talenten, zodat het van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om zich heen. Wij zien het als de verantwoordelijkheid van onze school om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen op cognitief en sociaal/persoonlijk niveau. Met ons onderwijs leggen we een basis waarmee uw kind na het doorlopen van de basisschool alles kan gaan leren wat binnen zijn/haar vermogen ligt. Uitstekende taal- en rekenvaardigheden, en een goede aansluiting bij voortgezet onderwijs is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Kindgericht en prestatiegericht

Winford is zowel een kindgerichte als een prestatiegerichte school. Wij kijken naar de eigenschappen van het individuele kind; voor elk kind wordt een onderwijsprogramma op maat aangeboden. Vanuit deze aansluiting bij de ontwikkeling van het kind stellen we steeds ambitieuze streefdoelen die een kind vanuit zijn/haar eigenschappen kan bereiken.

Leren in verbondenheid

Kinderen staan niet als eenlingen in de wereld. Zij trekken met elkaar op, ze leren van elkaar en ze ervaren waardering als ze elkaar helpen. We willen een positieve leeromgeving creëren waarin kinderen ondervinden dat samenwerking nuttig en aangenaam is en waarin kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Als een kind zich veilig voelt – in een positieve relatie tot leerkracht en klasgenoten – is aan een belangrijke basisvoorwaarde om tot leren te komen voldaan.

Hierbij gaan we ervan uit dat Winford en ouders een gezamenlijk belang hebben: de optimale ontwikkeling van het kind. In een goede samenwerking kunnen leerkracht en ouder elkaar versterken. De school zorgt daarbij voor heldere en adequate informatie met betrekking tot de leervorderingen, zowel in kennis en vaardigheden als in sociale competenties.

Midden in de samenleving

Winford staat midden in de samenleving. Er zijn regelmatig projecten in samenwerking met bedrijven, musea, instellingen en particulieren. Het team en de directie besteden ruim aandacht aan de wereld buiten de school, zowel onderwijskundig als maatschappelijk.

Kort samengevat liggen drie aspecten aan ons onderwijs ten grondslag:

  1. Kennis: “Ik heb een brede algemene ontwikkeling en ben vaardig in taal en rekenen”: Kennis maken met de wereld om je heen.
  2. Inzicht: “Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil”: Door reflectie op jezelf en de wereld om je heen je talenten, sterke en zwakke punten en voorkeuren ontdekken en ontwikkelen.
  3. Vaardigheden: “Ik kan mijn kennis en inzicht toepassen zodat ik op een positieve manier kan bijdragen aan de wereld om mij heen”.