Ons Team

Ons Team

Onze docenten hebben vanzelfsprekend alle diploma’s en bevoegdheden om uw kind les te kunnen geven. Daarnaast hebben de meeste van onze docenten extra opleidingen en ervaring die bijdragen aan hun mogelijkheden om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Elk jaar stellen we vanuit de directie en het team ontwikkeldoelen vast die gekoppeld worden aan de persoonlijke ontwikkeling van de docenten zodat zij zich steeds verder bekwamen op pedagogisch en didactisch gebied. Al onze docenten staan ingeschreven in het Lerarenregister van de overheid. Hiermee borgen wij de kwaliteit en ontwikkeling van ons lerarenteam.

Onze docenten streven ernaar om de leerlingen een veilige en ondersteunende leeromgeving te bieden, met veel structuur en duidelijkheid over wat de school van de leerling verwacht. Hierbij besteden zij ruim aandacht aan een positieve sfeer in de klas.

Wederzijds respect en vertrouwen vanuit een duidelijk moreel kompas staan hierbij centraal. Onze leraren zijn sterk betrokken bij hun leerlingen en hebben vertrouwen in hun kunnen. Zij motiveren de leerlingen, helpen om het beste in hen naar boven te halen en zoeken steeds naar een manier van leren die bij de leerling past. Zo stemmen we het onderwijsaanbod zo veel mogelijk af op de individuele mogelijkheden van de leerling. We maken daarbij gebruik van moderne materialen, methodes en inzichten.

Grote expertise

De docenten op Winford hebben een grote expertise op het gebied van onderwijs en de wijze waarop kinderen leren. Deze expertise wordt steeds uitgebreid tijdens studiedagen. Er is ruim ervaring met kinderen met dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, AD(H)D, beelddenkers en stoornissen in het autistisch spectrum en (hoog)begaafde kinderen. Ook werken onze docenten samen om de begeleidingsmogelijkheden voor uw kind zo groot mogelijk te maken.

Extra vakdocenten

Naast de groepsleerkracht die het basisprogramma verzorgt, worden een aantal extra vakken (zoals Engels, sport) gegeven door vakdocenten. De expressievakken worden soms door externe vakdocenten gegeven: zo wordt er bijvoorbeeld een muurschildering gemaakt op het schoolplein onder begeleiding van een kunstenares, wordt er met een musicaldocent een eindmusical ingestudeerd en komt een beeldhouwster houtbewerking met de kinderen doen.

Samenwerking met externe experts

Winford werkt samen met een netwerk van externe experts zoals psychologen, pedagogen, logopedisten en kinderfysiotherapeuten. Als uw kind extra begeleiding nodig heeft is het mogelijk dat de externe expert intensief samenwerkt met de klassendocent, zodat uw kind optimale begeleiding krijgt.

Leerkracht aan het woord

Ik ben Berdien. Ik werk sinds 2014 bij Winford basisonderwijs, Amsterdam en dit bevalt me erg goed! Het is heerlijk om te werken met kleine groepjes kinderen, omdat je alle kinderen kan bieden wat ze nodig hebben en dat geeft de kinderen, maar ook mij, als leerkracht een voldaan gevoel! Naast het harde werken met de kinderen, ben ik ook veel bezig met sociale vaardigheden en het kijken naar en werken aan de eigen talenten. Het thematisch werken zorgt voor een breed aanbod aan kennis, zowel in de school, als buiten de school. De kracht van aandacht werkt echt, ik zie kinderen gedurende een jaar groeien en bloeien!