Leerlingzorg

Leerlingzorg

Als blijkt dat de schoolresultaten, ondanks de persoonlijke studiecoaching, achterblijven en een leerling niet meer met plezier naar school gaat, dan vinden we het onze plicht en taak uit te zoeken of er wellicht niet-zichtbare leerproblemen bij de desbetreffende leerling aan de orde zijn.

Dyslexie (woord- en leesblindheid), dyscalculie (problemen met rekenen), faalangst, concentratiestoornissen kunnen de oorzaak zijn, dat leerlingen niet het beste uit zichzelf weten te halen. Winford Apeldoorn heeft professionals in huis om deze leerlingen extra begeleiding en zorg te kunnen bieden. Afhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid begeleiding kunnen hiervoor kosten worden berekend. Uiteraard gebeurt dat alleen in overleg met de ouders.