Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft ten aanzien van een aspect van het onderwijs op onze school. U kunt dit altijd aangeven bij de leerkracht van uw kind. Mocht u daarna nog verder willen met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directeur van de school. Ook kunt u uw vraag voorleggen aan de vertrouwenspersoon op school. Hij of zij kan u, als dat nodig is, doorverwijzen naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De landelijke klachtencommissie van Winford bestaat uit drie leden: De heer D. Stekelenburg (voorzitter), Mw. A. Bijkerk (vicevoorzitter), en de heer A. Heijnen.

Telefonisch contact met de klachtencommissie geschiedt via de heer Stekelenburg: 06-22958969. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het postadres hiervoor is: De Klachtencommissie van Winford, Lange Nieuwstraat 20, 3512 PH Den Haag.