Topklas

Topklas

De Topklas is een klas voor begaafde leerlingen met ambitie. Deze leerlingen komen in de grote klassen van het reguliere onderwijs onvoldoende aan hun trekken. Soms worden ze daar vanwege hun vraag naar uitdagende leerstof zelfs als lastig gezien. Op Winford worden de kwaliteiten en de verwachtingen van deze leerlingen weer echt gezien en op waarde geschat. De leerlingen gaan samen met de docenten aan de slag voor een hoog examengemiddelde. In principe wordt gemikt op de acht, maar er zijn ook altijd leerlingen die daar ruim bovenuit steken. Deze leerlingen voelen zich goed thuis in de ambitieuze en sterk gestructureerde omgeving van Winford: eindelijk worden er eens echt eisen aan ze gesteld en daaraan willen ze graag voldoen.

Een belangrijke categorie leerlingen voor de Topklas zijn de leerlingen die geneeskunde, tandheelkunde of diergeneeskunde willen studeren en de kans willen vergroten dat ze worden ingeloot. Maar ook leerlingen die extra taalbegaafd zijn, die in het profiel Natuur en Techniek willen uitblinken of zich goed willen voorbereiden op een toelatingsexamen zijn van harte welkom. Het gaat er ons immers om een atmosfeer te scheppen waarin leerlingen die hun werk met ambitie willen doen zich gestimuleerd voelen.