2-in-1: Versneld examen

2-in-1: Versneld examen

Sommige leerlingen ontdekken pas laat dat ze echt wat van hun schoolcarrière willen maken. Deze leerlingen hebben vaak al veel tijd verloren in het reguliere onderwijs, en willen snel werk maken van een diploma. Deze leerlingen kunnen op Winford een versneld examenjaar volgen: voor vmbo (TL), havo en vwo kan bij Winford de stof van de laatste twee jaar in één jaar gevolgd worden.

De tijdsdruk van zo’n versneld examenjaar vraagt natuurlijk om een gedegen aanpak; werkplanning en studievaardigheid worden onmisbaar en we leren onze leerlingen om gestructureerd, gedisciplineerd en efficiënt te werken. Op die manier krijgen veel leerlingen in dit versnelde examenjaar veel vertrouwen in hun eigen capaciteiten. Zo ontwikkelen ze de kwaliteiten die juist ook in het vervolgonderwijs goed van pas komen.

Leerlingen die dit versnelde jaar volgen kunnen profiteren van veel extra vrijstellingen. Omdat ze minder verplichte vakken hoeven te volgen kunnen ze hun energie volledig inzetten voor de vakken “die er echt toe doen”.

Doorstromen en stapelen

Op Winford kunnen de leerlingen goed doorstromen naar hogere niveaus. Dat betekent dat wij bij de doorstroom van vmbo(tl) naar havo en van havo naar vwo geen extra drempels opwerpen, maar de leerlingen die voldoende capaciteiten hebben juist aanmoedigen deze stap te maken. Onze docenten zorgen er door middel van een adequate begeleiding voor dat deze leerlingen zich snel vertrouwd voelen met het nieuwe niveau. Dat kan soms betekenen dat in de vakantie al wat voorwerk verricht wordt om ervoor te zorgen dat de start in het nieuwe schooljaar optimaal zal zijn.