Prebrugklas

Prebrugklas

De Prebrugklas: een klas voor kinderen die van de basisschool komen maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Een krachtjaar waarin het spannende en uitdagende van het voortgezet onderwijs gecombineerd wordt met het veilige en ontwikkelingsgerichte van de basisschool. De Prebrugklas zorgt voor een vloeiende voortzetting van de schoolcarrière zonder onnodige teleurstellingen.

Voor wie is de Prebrugklas?

Onze Prebrugklas is voor leerlingen die om uiteenlopende redenen soms nog niet klaar zijn voor het vervolgonderwijs:

  • Ze hebben een achterstand op het gebied van rekenen en taal;
  • Ze zijn nog jong, speels of simpelweg klein van postuur;
  • Ze hebben een leerstoornis waardoor ze leerachterstanden hebben opgelopen;
  • Ze zijn hoogbegaafd en hebben ‘geleerd’ dat ze weinig inspanning hoeven te leveren om boven hun klasgenoten uit te steken. Dit zijn vaak onderpresteerders die door een gebrek aan uitdaging tekortschieten in hun studiedisciplines, het zelfvertrouwen kwijt zijn en in een grote groep niet meteen opvallen;
  • Ze hebben op school op hun tenen moeten lopen en scoren daardoor laag op de Cito-toets (terwijl het IQ iets anders zegt);
  • Ze komen van een internationale school in het buitenland en zijn nog niet klaar voor het Nederlandse reguliere onderwijs;
  • Ze hebben voor de stof van groep 8 geen heel schooljaar meer nodig en kunnen instromen vanuit
    groep 7.

Hoe is het Prebrugklasjaar opgebouwd?

In dit overgangsjaar verstevigen leerlingen de kennis- en vaardigheden in de basisvakken, maken ze kennis met een aantal vakken uit het voortgezet onderwijs en worden ze optimaal voorbereid op de sociale- en studievaardigheden die het voortgezet onderwijs van ze vraagt. Dit zijn drie pijlers van onze Prebrugklas:

Pijlers Prebrugklas

Elke Prebrugklasleerling wordt gecoacht door een basisschooldocent die ook toezicht houdt over het individuele ontwikkelplan van de leerling. Aan het eind van het schooljaar evalueren we de doelen die we samen met de ouders hebben vastgelegd in dit ontwikkelplan. We gaan na hoe het kind zich heeft ontwikkeld in de kerncompetenties van het voortgezet onderwijs, en doen een gedegen toetsing van de basisvakken door middel van een erkende eindtoets.

Een nieuw schooladvies

Het resultaat van deze eindevaluatie levert een nieuw schooladvies op. Leerlingen kunnen dan doorstromen naar de brugklas van het regulier onderwijs, of naar de brugklas van Winford. In een enkel geval boekt een leerling zelfs zoveel progressie dat instroom in de tweede klas van Winford mogelijk is.