Online les ten tijde van corona

Zoals elke school in Nederland heeft ook Winford door de Corona crisis de overgang moeten maken naar online onderwijs. Directeur Marc Peters is trots op de manier waarop leerlingen, leraren en ouders de omschakeling hebben gemaakt.

Kun je omschrijven hoe de omschakeling naar online onderwijs bij Winford in de praktijk is gegaan?

“We hebben geluk gehad. Winford is een landelijke school en onze school in Breda lag in de frontlinie van de Corona uitbraak. Hieruit hebben we lessen kunnen trekken en de overgang naar online onderwijs snel kunnen maken. Eerst in Breda en snel daarna ook op onze andere scholen.”

In hoeverre heeft de omschakeling naar online de planning van het onderwijs beïnvloed?

“Op 15 maart werd het nieuws gebracht dat de scholen gingen sluiten. Dit was vlak voor het begin van SE week voor de eindexamen-kandidaten. Deze hebben we vanwege alle onzekerheid in eerste instantie een week uitgesteld. Vervolgens werden de centrale eindexamens gecanceld vanuit de overheid. Hierdoor heeft de SE week in feite het gewicht gekregen van een centraal eindexamen. We hebben daarom besloten om de SE week nog wat langer uit te stellen, zodat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden. De SE week zal nu volledig online plaatsvinden in de week van 14 april tot en met 24 april.”

Winford is een particuliere school. In hoeverre maakt dit de situatie voor jullie anders dan voor reguliere scholen?

“Op hoofdlijnen hebben we allemaal te maken met dezelfde situatie en moeten we dezelfde omschakeling maken. Wel is het zo dat ouders van ons een hogere kwaliteit verwachten. We doen er vanuit Winford alles aan om met alle leerlingen en ouders intensief persoonlijk contact te onderhouden en rekening te houden met individuele wensen. Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om hierin te blijven investeren. Een succesvolle ontwikkeling van onze leerlingen valt of staat nu nog meer dan normaal met een goed, persoonlijk contact tussen school, ouders en de leerlingen. Winford werkt met kleine klassen en dat is een voordeel in deze tijd, dit maakt het werken met Teams bijvoorbeeld eenvoudiger.”

Hoe ervaren ouders en leerlingen de overgang naar het online leren?

“De berichten van de afgelopen weken zijn heel positief en ondersteunend. Ouders zijn heel blij met de manier waarop we zijn overgeschakeld. De online lessen worden steeds effectiever, onze docenten zijn dit in hoog tempo verder aan het verbeteren. De kunst is om de aandacht van de leerlingen erbij te houden, de interne motivatie glipt iets sneller weg op afstand. Tegelijkertijd zijn de online lessen voor de leerlingen ook een aangename afleiding tegen de verveling die op de loer ligt…”

Hoe garandeert Winford de kwaliteit van het onderwijs in deze moeilijke periode?

“Het is belangrijk dat we hele korte feedback lijnen met kinderen en ouders hebben over hoe leerlingen zich ontwikkelen en het onderwijs hierop aanpassen. Groot voordeel is dat we klein en flexibel zijn en dat we goed luisteren. We kennen onze leerlingen goed waardoor we onze effectiviteit kunnen verhogen door snel te leren van deze situatie. Ik heb er een redelijk vertrouwen in dat we geen grote achterstand oplopen. De vraag is natuurlijk wel hoe lang de huidige situatie doorgaat en hoe we dit in de toekomst gaan volhouden. Online onderwijs is leuk, maar komt niet in de buurt van wat we op school kunnen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak.”

In hoeverre verschilt de Corona crisis volgens jou van de crisis in 2008?

“Ik zat toen niet in het onderwijs, ik werkte destijds in de financiële sector en zat dus in het oog van de orkaan. In de huidige crisis zitten de zorg en het onderwijs in het oog van de orkaan, dus ik kies de crises goed uit... Overigens denk ik dat het onderwijs hier heel veel van kan leren en dat er ook veel goeds uit kan komen. Ik houd wel mijn hart vast voor kinderen in moeilijke situaties die thuis niet de steun krijgen die ze nodig hebben, voor hen is het een ramp. Hopelijk kunnen deze kinderen heel snel weer gewoon naar school zodat ze de achterstand die ze hebben opgelopen nog kunnen goedmaken. Ook als directeur van een particuliere school wil ik dat gezegd hebben, want het onderwijs gaat me enorm aan het hart.

Veel mensen denken dat de Corona crisis een blijvende invloed zal hebben op de manier waarop we de maatschappij inrichten. Hoe kijk jij hier tegenaan?

“Ook ik geloof dat dit een blijvende invloed heeft op hoe we met elkaar samenleven. We zijn in eerste instantie naïef geweest over de impact van Corona. De crisis is een gevolg van de globale economie. Dit soort crises kan vaker gaan voorkomen en als maatschappij zullen we hierop moeten anticiperen. Het online werken zal hoe dan ook een nieuwe vlucht krijgen, ook in het onderwijs, en dat is niet per se nadelig. Wel zullen we de komende jaren knetterhard werken om dit in te bedden in onze persoonlijke aanpak, die ons handelsmerk is.”

Wil je verder nog iets zeggen?

“Ik wil mijn dank uitspreken aan alle mensen in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid en al die anderen die zo enorm hard werken om deze crisis tot een goed einde te brengen. Daarnaast ben ik ontzettend trots op de manier waarop iedereen binnen Winford omgaat met deze crisis en hoe snel we de omschakeling hebben kunnen maken.”