Testimonials van een aantal examenleerlingen

Testimonials van een aantal examenleerlingen

Alex Collet

Alex is geboren en getogen in Apeldoorn. In de derde klas van de middelbare school heeft hij de overstap gemaakt naar Winford, dat toentertijd nog Parkendaal heette.

Reden achter deze overstap was vooral het kleine aantal leerlingen per klas, de gerichte aandacht en er zou meer aandacht en begrip zijn voor zijn dyslexie. Hij was immers niet de enige met dyslexie. Overigens heeft hij zichzelf over de jaren verschillende trucjes weten aan te leren, zodat hij weinig hinder heeft ondervonden van zijn dyslexie.

Cum Laude

In de derde klas heeft zijn mentor hem gewezen op zijn prachtige cijfers en hem min of meer uitgedaagd om voor Cum Laude te gaan. Dit heeft Alex voor een groot gedeelte getriggerd, maar ook het feit dat er op zijn school nog nooit iemand Cum Laude was geslaagd, motiveerde hem om er daadwerkelijk voor te gaan.

Alex is duidelijk een dieseltje. In de eerste en tweede klas waren zijn cijfers nog vrij gemiddeld, maar vanaf de derde werd er dus flink doorgeschakeld. Het feit dat zijn mentor zo haar vertrouwen uitsprak, maakte Alex ook niet bang om het niet te halen.

Leren leren

Alex heeft in zijn tijd op Winford het vooral geleerd hoe hij moet leren en hoe hij prioriteiten kan stellen. Het is overigens voor Alex lastig om een paar punten aan te duiden waar hij het meeste van heeft geleerd. Het is in zijn ogen een combinatie van factoren, een totaalplaatje.

Hij weet wel te benoemen waar hij het meeste van op heeft gestoken. Hij weet door zijn tijd op Winford heel goed wat hij zelf kan. Zijn zelfbeeld is verduidelijkt: wat kan ik zelf en waar heb ik anderen voor nodig?

Individualiteit

Alex noemt expliciet de individualiteit. Omdat je met zo weinigen in de klas zit word je echt als individu gezien. Alle leerlingen krijgen de aandacht die ze verdienen, ongeacht of ze nou heel goed kunnen leren of er toch meer moeite voor moeten doen. Alex geeft duidelijk te kennen dat je op Winford niet voor, maar samen met de docent werkt.

Corona

Buiten een slechte internetconnectie en een slechte connectie met Teams, was er eigenlijk voor Alex niet heel veel aan de hand. De lessen waren goed geregeld en de toetsen konden gewoon doorgang vinden.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van zijn schoolcarrière is duidelijk het examenjaar. Dit is voor Alex de verdiende kroon op al het werk dat hij heeft geleverd. Het gevoel dat het klaar is en dat het doel is bereikt.

Nu dit doel is bereikt is er uiteraard ruimte voor een ander doel. Alex gaat werktuigbouwkunde studeren in Delft. Hier heeft hij ontzettend veel zin in. Wat hij van Winford meeneemt naar deze studie is het gegeven dat je het niet alleen hoeft te doen. Samen is volgens hem de sleutel.

Wat Alex nieuwe leerlingen wil meegeven, is dat je bij Winford echt geholpen wordt. Niet alleen op het gebied van school, maar ook op het sociale vlak. Je wordt geholpen te groeien als mens.

Met een prachtige uitsmijter weet Alex te eindigen.

Op school zit je voor twee dingen: om te leren en om vrienden te maken en dat is beide goed gelukt!

Lotte de Rooij

Lotte heeft op de basisschool gezeten in Buitenveldert en is toen naar een reguliere middelbare school gegaan in Amsterdam. Daar kwam zij in een klas met dertig kinderen. Hierdoor werd Lotte wat ondergesneeuwd en kon zij niet het onderste uit de kan halen. In de tweede klas zou zij zelfs blijven zitten. Ze is erg blij dat haar ouders toen op zoek zijn gegaan naar een andere school. Een school die haar nog wel de kans gaf om over te gaan. Lotte en haar ouders zijn bij meerdere particuliere scholen in Amsterdam wezen kijken, maar de sfeer was daar volgens Lotte wat streng en afstandelijk.

De goede sfeer die Lotte bij Winford voelde heeft de doorslag gegeven om voor onze school te kiezen.

Gemoedelijk

De sfeer is erg gemoedelijk. Juist door de kleine klassen, het contact met leerlingen uit alle leerjaren en de korte afstand tot je docent. Lotte vond het bijvoorbeeld erg prettig dat zij de docenten bij de voornaam mocht noemen. Ook kon zij op ieder moment een extra bijles inplannen, maar bovenal noemt zij de persoonlijke aandacht. Door die persoonlijke aandacht heeft Lotte enorme stappen kunnen zetten. Ze geeft aan veel zelfstandiger te zijn geworden, goed heeft leren plannen en weet ze nu nog beter hóe ze moet leren.

Geslaagd

Lotte is met een prachtlijst geslaagd voor de havo. Nu ze terugkijkt op haar jaren bij Winford kan zij ook niet anders zeggen dat die meer dan geslaagd waren. Buiten de persoonlijke aandacht van de docenten, de nieuwe vrienden die ze heeft gemaakt en de grote stappen voorwaarts, denkt ze vooral ook aan de buitenschoolse activiteiten. Waarvan de reis naar Valencia het absolute hoogtepunt is. Het leuke programma, het heerlijke weer en de ontspannen sfeer.

Corona

Lotte heeft de schooltijd onder corona aan de ene kant als erg zwaar ervaren, vooral omdat zij zelf corona heeft gehad ten tijde van de toetsweek. Ze was vooral ontzettend moe en dan twee toetsen moeten doen op een dag, baarde haar wat zorgen. Gelukkig kon de directrice haar geruststellen en gaf zij te kennen dat, als het mis mocht gaan, er een passende oplossing zou worden gezocht. Die geruststelling heeft er volgens Lotte voor gezorgd dat zij de toetsen in een keer goed heeft kunnen maken.

Aan de andere kant is Lotte erg positief over school tijdens corona. Binnen twee dagen was er online les geregeld, en als je thuis moest blijven werd je steevast door de docent uitgenodigd voor de online les.  

Een nieuwe stap

Na de reuze stappen bij ons, is Lotte toe aan een nieuwe stap. Ze gaat naar Engeland om daar drama, muziek en fotografie te studeren. Uiteindelijk wil ze graag in musicals gaan spelen. Dansen, zingen en acteren is haar leven.

Lotte wil nieuwe leerlingen graag het volgende meegeven: Er heerst op Winford een hele relaxte sfeer, de docenten zijn gewoon aardig en geven je de aandacht die je verdient en als je goed je best doet is er eigenlijk niets aan de hand!


Koen en Sam 
 

Koen en Sam zijn rasechte Rotterdammers met de daarbij zo prachtig passende tongval. Zij hebben beiden op dezelfde basisschool gezeten, maar ieder voor een andere middelbare school gekozen. Niet dat ze elkaar niet konden luchten of zien, maar het was meer uit zelfbescherming. Ze zagen elkaar al zoveel. Als je dan je broer ook nog eens op school continue tegen het lijf loopt, kan dat de relatie negatief beïnvloeden. Beide jongens hebben eerst hun havodiploma gehaald, maar hadden aspiraties voor het vwo. Dat was het moment dat ze bij Winford hebben aangeklopt. Het was lekker in de buurt en je kon hier in één jaar je vwo-diploma halen. Ook het feit dat Koen nu een combinatie tussen N&G en N&T kon doen, zonder extra vreemde taal, deed ze besluiten hun vwo-diploma bij Winford te gaan halen.  Nu wel samen, het was immers maar een jaartje.  

Gewoon goed les 

Nu Koen en Sam terugkijken op dit jaar geven ze vooral aan dat ze buitengewoon goed les hebben gekregen. Daar hebben ze veruit het meest van geleerd. Uiteindelijk komt het leeuwendeel op je eigen bord, maar de docenten hebben de broers er wel doorheen gesleept. Elke leraar geeft je heel veel tijd en aandacht, ze luisteren goed waar je moeite mee hebt en daar springen ze op een juiste manier op in. 

Ze hebben het afgelopen jaar wel als erg druk ervaren. Aangezien zij thuis zeer weinig uitvoerden, was het een zegen dat zij hun werk op school in de studie-uren konden doen. 

Spijtig genoeg vielen alle leuke uitjes en andere hoogtepunten door corona in het water. Er staat nu nog wel een sushi avond op de rol. 

Corona 

Ze zijn eensgezind dat het prettig was dat de examenklassen al zo snel weer naar school mochten. Zoals gezegd werd er thuis niet veel werk verzet, maar juist in de studie-uren werden de kilometers gemaakt. Dat is ook wat zij hebben geleerd. Zitvlees kweken. Doordat ze 5 en 6 vwo in één jaar hebben gedaan, waren lange dagen onontkoombaar. Maar dat zal bij hun vervolgstudie niet anders zijn.  

Biologie en bedrijfseconomie 

Nu het korte hoofdstuk Winford is afgesloten, is het tijd voor een heel nieuw boek. Sam gaat bedrijfskunde studeren en Koen biologie. Sam geeft duidelijk aan dat hij door het goede lesgeven vol vertrouwen deze nieuwe uitdaging aangaat. Het zijn vooral de goede lessen waar zij veel van hebben geleerd en dat zij vwo twee jaar in één succesvol hebben afgerond. Deze prachtige uitspraak onderstreept dat: Ik ben niet zo van het plannen, ik ben meer van het uitstellen.  

Als advies willen de broers het volgende meegeven: Er wordt op Winford erg goed lesgegeven, het kan je een jaar schelen, maar je moet niet de kantjes ervanaf lopen! 


Tarreau Boone 

Tarreau mag worden bestempeld als ware globetrotter. Hij zag het levenslicht in Amsterdam, zijn baby-, dreumes- en peutertijd bracht hij door in Brazilië, toen Australië, Amsterdam, Chicago en vorig jaar kwam hij weer terug naar Amsterdam. Zodoende heeft hij ook vele scholen vanbinnen gezien en schoolsystemen meegemaakt. Het Amerikaanse schoolsysteem spreekt hem toch het meeste aan. Geen vaste niveaus vindt hij een uitkomst. Als je bijvoorbeeld erg goed bent in Engels doe je dat op een hoger niveau. Is wiskunde een struikelblok, dan doe je dat op een niveautje lager. 

Cum Laude 

Vanuit Amerika kwam Tarreau afgelopen zomer terug naar Amsterdam. Tarreau wilde graag zijn vwo afronden en bij Winford kon hij in één jaar 5 en 6 vwo doen. Tarreau ging vliegend van start en kon dit rappe en knappe tempo goed volhouden. Bij de tweede toetsweek stond hij vele achten en wat negens. Toen dacht hij bij zichzelf dat het wel een mooi doel was om te proberen Cum Laude te slagen. Geen misselijke opgave, maar hij heeft het met vlag en wimpel gehaald! 

Terugblik 

Ook al heeft Tarreau maar een jaar bij ons doorgebracht, waarvan ook nog eens een groot deel van de lessen door corona via Teams moest worden gevolgd, heeft hij het als een ontzettend leuk jaar ervaren. Hij baalt wel, net als velen, dat de skireis en het gala dit jaar geen doorgang konden vinden. De legendarische barbecue tijdens de lunch, de borrel op de dag van de examenuitslag en een aantal nieuwe vrienden hebben zeker een hoop goedgemaakt.  

Tarreau benoemt vooral de fijne sfeer op Winford. Iedereen is simpelweg heel aardig en ontzettend hulpvaardig. Docenten zijn erg open en zeer goed te benaderen. Zij kennen je ook een stuk beter door de kleine klassen en kunnen je persoonlijk perfect helpen omdat ze precies weten wat jij nodig hebt. 

Corona 

Het heeft voor Tarreau zijn schooltijd niet heel veel uitgemaakt of er corona was of niet. Buiten het verplicht moeten dragen van de mondkapjes was er, voor hem, op school eigenlijk geen verschil. De lessen zijn altijd gewoon doorgegaan, al moest dat op gezette tijden via de webcam.  

De docenten waren ook tijdens de lock down goed bereikbaar, hetgeen hem ook zeker heeft geholpen.  

Het staat in de sterren geschreven 

Tarreau gaat volgend jaar natuur- en sterrenkunde studeren. Enkele wijze lessen die hij dit jaar heeft geleerd neemt hij zeker mee naar zijn vervolgopleiding. Vooral het optimaal benutten van de studie-uren die op Winford gewoon zijn ingeroosterd zal hij zeker meenemen. 

Voor nieuwe leerlingen heeft hij dan ook het volgende advies: Als je ervoor zorgt dat je je huiswerk op school af kan krijgen heb je logischerwijs ’s avonds veel meer vrije tijd! Terug naar Nieuws Gepubliceerd: 02-07-2021