Winford Utrecht start met intensieve huiswerkbegeleiding

Winford Utrecht start met intensieve huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken is een essentieel onderdeel van het leerproces. Voor het goed “landen” van de kennis is het erg belangrijk om zelf intensief met de stof bezig te zijn, je de stof echt eigen te maken en om bepaalde automatismen op te bouwen. Maar veel leerlingen komen er maar niet toe om hun huiswerk te maken, goed te plannen en die planning ook daadwerkelijk uit te voeren. Op die manier gaat bij een grote groep leerlingen veel leercapaciteit verloren.

Een stevige, en door de school georganiseerde, huiswerkbegeleiding kan hierin het verschil betekenen. Daarom start Winford Utrecht voor haar eigen leerlingen in samenwerking met huiswerkinstituut HIP aankomend schooljaar met intensieve huiswerkbegeleiding op maat, gericht op individuele talenten en uitdagingen. Dat betekent:

 

  • Veel persoonlijke aandacht met 1 huiswerkbegeleider per 5 leerlingen;
  • Een online planningsysteem voor huiswerk en toetsen;
  • Focus op leren leren en studievaardigheden;
  • Controle van al het huiswerk;
  • Terugkoppeling naar de docenten en naar de ouders.

Plannen, hulp, controleren en terugkoppelen

Bij Winford Utrecht is er op elke huiswerkmiddag een centrale studiebegeleider (orthopedagoog) en een drietal vakinhoudelijke begeleiders. Bij aanvang van de huiswerkbegeleiding bekijkt de studiebegeleider samen met de leerling de planning voor het huiswerk, de SO’s en de toetsen. Met een lijstje van het huiswerk voor die middag gaat de leerling vervolgens aan het werk in het stiltelokaal. Vervolgens checkt de studiebegeleider bij elke leerling voortdurend hoe de taken verlopen. Als een leerling met het huiswerk vastzit, wordt (via de computer) een afspraak gemaakt met een vakinhoudelijk begeleider. Deze geeft in een apart lokaal gemiddeld zo’n 10 minuten individuele hulp zodat de leerling weer verder kan. Al het huiswerk wordt gedurende de middag gecontroleerd en aan het eind van de dag zorgt de centrale studiebegeleider voor een directe terugkoppeling aan alle docenten. Op die manier weet elke docent na een middag huiswerkbegeleiding precies of de leerlingen het huiswerk af hebben gekregen en in hoeverre ze de stof daadwerkelijk begrepen hebben.

Maatwerk in leer-strategieën

Leerlingen die bij Winford Utrecht huiswerkbegeleiding volgen, doen een MILS-test (Meervoudige Intelligentie Leerstijlen Screening-test). Zo achterhalen we op welke manier onze leerlingen het beste informatie opnemen en het gemakkelijkst leren, en kunnen we de begeleiding optimaal afstemmen.

Beter leren voor een toets

Vóór een echte toets maakt de leerling een oefentoets. Zo houden we in de gaten of de leerling de stof echt beheerst. De oefentoets wordt zo gepland dat de leerling nog voldoende tijd heeft om een tandje bij te zetten als dat nodig is.

Online planningsysteem StudyAssist

Wij houden de huiswerkplanning, de behaalde cijfers en de beoordelingen van de begeleiders bij in het programma StudyAssist, zodat ouders online thuis alles goed kunnen volgen.

 Terug naar Nieuws Gepubliceerd: 10-08-2016