Vmbo kader en gemengd

Vmbo kader en gemengd

Vanaf schooljaar 2020 ook VMBO kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg op onze scholen in Apeldoorn, Arnhem en Rotterdam

Het particuliere onderwijs biedt traditioneel alleen de theoretische leerweg aan. Wij merken dat een deel van onze leerlingen beter presteert met een praktische component in hun opleiding. Ook zien we de vraag naar specifiek vakmanschap en ondernemerschap toenemen. Daarom starten wij met de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg van het vmbo met twee profielen: Economie & Ondernemen (E&O) en Media, Vormgeving & ICT (MVT).  Onze leerlingen kiezen na de tweede klas hun profiel. Winford begeleidt ouders en de leerlingen bij deze keuze, zodat zij een profiel kiezen dat het beste aansluit bij hun capaciteiten en toekomstverwachtingen. Vaak wordt een pakket gekozen waarmee opstromen mogelijk is. Een vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profiel-gebonden deel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is verplicht voor alle leerlingen. Het profiel-gebonden deel kent vaste vakkencombinaties; voor het vrije deel kiezen leerlingen nog één of twee vakken. Zij kunnen daarin bijvoorbeeld vakken opnemen die vereist zijn voor toelating tot een gewenste vervolgopleiding op niveau MBO 3 of 4.

De derde en vierde klas vmbo, werken in een profiel:

Economie en Ondernemen

  1. Veel aandacht voor management, administratie en ondernemerschap
  2. Je leert de vaardigheden die je nodig hebt voor het starten of managen van het eigen bedrijf

Media, vormgeving en ICT

  1. Veel aandacht voor grafische vormgeving (Adobe Indesign en Illustrator)
  2. Je leert zelfstandig ontwerpen en sociale media beheren

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met;

Apeldoorn
Robert van Rossum 055-5766766

Arnhem
Danielle Derkse 026-7440059

Rotterdam
Jos van Peperstraten 010-8483231