Schoolgeld

Schoolgeld

Onze tarieven bij Winford Tweetalig zijn all inclusive. Het omvat testkosten in beide talen, speciale tentoonstellingen, excursies, snacks en warme maaltijden voor elk kind.

Het jaarlijkse schoolgeld voor schooljaar 2022-2023 bedraagt €15.900.

Betalingsmogelijkheden:
Bovenstaande schoolkosten gelden voor betaling in één termijn, vóór 1 augustus 2022.
Betaling in drie termijnen is mogelijk, maar dan betaalt u 3% extra administratie- en rentekosten. De termijnen vervallen op 1 augustus, 15 november en 1 februari. Voor deze optie vragen wij u een automatische incasso af te geven.


Inschrijving na 1 augustus
Het is heel goed mogelijk om uw kind gedurende het schooljaar in te schrijven. Het schoolgeld wordt naar rato berekend, afhankelijk van wanneer uw kind begint. Afhankelijk van wanneer u begint, is betaling in twee termijnen mogelijk (met extra administratie- en rentekosten).

Gezinskorting
Als u meer dan één zoon of dochter op onze school heeft, krijgt u 10% gezinskorting op het schoolgeld van het jongste kind.

Terugtrekkingsbeleid
Om de school te verlaten moeten ouders een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen. Zonder schriftelijke kennisgeving wordt twee maanden schoolgeld in rekening gebracht. Achterstallig lesgeld of andere kosten zijn verschuldigd bij opzegging.

30% belastingregeling
We zijn blij te kunnen aankondigen dat Winford Bilingual Primary School in aanmerking komt voor de 30% belastingteruggave. Als u in aanmerking komt voor de 30% belastingfaciliteit, kunt u ook een gratis vergoeding van uw werkgever krijgen voor extraterritoriale kosten voor schoolgeld.