Docent Lichamelijke Opvoeding

Docent Lichamelijke Opvoeding

8 - 16 uur per week
Eerstegraads onderwijsbevoegdheid VO

De docent lichamelijke opvoeding & BSM  (ook wel docent LO of gymleraar) verzorgt de gymlessen bij Winford in het voortgezet onderwijs en soms ook op de basisschool van Winford.

Deze functie wordt op meerdere Winford scholen aangeboden, combineren is mogelijk

Tijdens de eerste twee jaar van de basisschool krijgen leerlingen veelal gymles van de eigen leerkracht; vanaf het derde jaar krijgen ze verplicht les van een bevoegde docent lichamelijke opvoeding (net als leerlingen in het voortgezet onderwijs dat gedurende de volledige schoolperiode krijgen).

Wat ga je doen?

 • Ontwerpen van lessen en lessenreeksen met een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsvormen
 • Demonstreren en uitleggen van verschillende oefeningen en spelvormen aan leerlingen (klassikaal en/of individueel)
 • Zorgdragen voor een veilige omgeving (onder meer door de leerlingen duidelijk te instrueren, door matten neer te leggen en door vangers op te stellen bij turnoefeningen)
 • In voorkomende gevallen aanbieden van eerste hulp en inschakelen van medische ondersteuning
 • Signaleren van vooruitgang of stagnering in de leersituatie en op basis hiervan bijstellen van de lesinhoud
 • Vastleggen van resultaten en vorderingen van individuele leerlingen
 • Ontwerpen van evaluatie- en toetsmethoden, zowel praktisch als theoretisch
 • Bijdragen aan de organisatie van sportdagen en –toernooien
 • In overleg met sectiegenoten vaststellen van inhoud en doelstellingen van de lessen lichamelijke opvoeding
 • In overleg met sectiegenoten beheren van de materialen en zo nodig uitbreiden en/of aanpassen van de voorzieningen
 • Onderhouden van externe contacten met bijvoorbeeld sportverenigingen, gemeente en buurtwerkers ten behoeve van het schoolsportprogramma
 • Onderhouden van contacten met de schoolarts ten behoeve van het sportbewegingsplan
 • Bijhouden en eventueel inhoudelijk implementeren van relevante vakliteratuur
 • Monitoren en evalueren van het onderwijs en zo nodig aanpassen van het lesprogramma

Deze baan is prima te combineren met een baan in het regulier onderwijs


Solliciteer direct