Meelopen

Meelopen

In overleg met de docent waar het kind in de klas komt, wordt een “wen”afspraak gemaakt. Gestreefd wordt om een kind minstens een week proef te laten draaien. Deze periode kan verlengd worden als er twijfels zijn of Winford passend onderwijs kan bieden. Tijdens de wenperiode wordt dagelijks kort feedback aan de ouders gegeven over het verloop van de dag. Aan het einde van de wenperiode wordt een afspraak gemaakt met de ouders voor de evaluatie.

Op basis van de kennis over de nieuwe leerling vanuit de rapporten, de gegevens van de vorige school en de wenperiode, wordt aangegeven waar eventuele ontwikkelpunten liggen en wat Winford wel of niet kan bieden. Winford en de ouders maken afspraken over de wensen en verwachtingen van ouders en de mogelijkheden die Winford biedt om hieraan te voldoen. Dit wordt vastgelegd in een startdocument dat u ook per mail ontvangt. Er wordt na goedkeuring door de ouders contact opgenomen met de vorige school van de nieuwe leerling om een overdracht te vergemakkelijken.