Historie van Winford

Historie van Winford

De naam Winford

De geschiedenis

Winford is een kleine stad in Engeland, in de buurt van Bristol, Civil Parish in Somerset. De naam komt van Wynn ford, (oud Engels), wat "betrouwbare plaats" betekent. Heel toepasselijk voor een school met onze signatuur. Winford is een nederzetting van vóór de verovering door de Noormannen en de eerste schriftelijke vermelding ervan staat in een testament van 970 na Christus. Men denkt dat de Oudsaksische naam Winfrith "een gelukkige heilige stroom" betekent, wat in die tijd een nauwkeurige beschrijving van Winford Brook zou zijn geweest. In 1086 werd Winford voor het eerst beschreven in het "Domesday Book", een verslag van alle landeigendom van Willem de Veroveraar. Het had toen de naam Wenfre, wat losjes vertaald "route voor de wagen" betekende. 

Winford College vandaag

In 2009 werden drie Stebo-scholen, Instituut Westvoorne en Instituut Vrijbergen samengevoegd tot één organisatie. De toenmalige directie wilde een nieuwe naam met een internationale uitstraling en een positieve ondertoon, passend bij een privéschool met ambities: Winford. In de afgelopen 15 jaar is de oorspronkelijke betekenis van Winford als een betrouwbare, veilige en inspirerende route richtinggevend geweest voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Onze ambitie is dat Winford een veilige en solide weg naar schools succes en zelfontplooiing biedt voor alle leerlingen die we onder onze vleugels mogen nemen.

In 2023 is Winford College onderdeel geworden van AcadeMedia, de grootste onderwijsorganisatie van Noord-Europa. AcadeMedia heeft ruim 700 kinderdagverblijven en scholen onder haar hoede, met ongeveer 200.000 kinderen en leerlingen in Zweden, Noorwegen, Duitsland en nu dus ook Nederland.

AcadeMedia

AcadeMedia

Learn more about the possibilities at Winford Bilingual

Please enter your details so that we can assist you in the best way possible.

Call me back

Request our brochure

Request for a tour