Privacybeleid

Privacybeleid

Onze privacy verklaring beschrijft de verwerkingen van persoonsgegevens die door de scholen van Winford worden uitgevoerd.

Het document is bedoeld voor alle betrokken (potentiële) leerlingen en hun ouders/verzorgers en beschrijft per categorie het type verwerkingen, waarom die worden uitgevoerd, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie die gegevens worden verstrekt. Daarnaast wordt uitgelegd wat de rechten zijn van de betrokkenen. We voldoen met onze privacy verklaring aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt (AVG).

 

Open onze privacyverklaring (PDF)