Scholen

Scholen

Winford heeft  sinds het schooljaar 2017-18 zeven particuliere basisscholen in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Leiden, Rotterdam & Utrecht en sinds dit schooljaar ook in Breda! De scholen worden niet door de overheid bekostigd. De Winford basisscholen vallen onder de Winford Holding, samen met de scholen voor voortgezet onderwijs van Winford. Al onze Winford scholen zijn erkend en geregistreerd bij de overheid, met een zogenaamd BRIN nummer. Dat betekent dat leerplichtige kinderen op onze school onderwijs mogen volgen en onze scholen voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid aan het basisonderwijs stelt.

Winford basisonderwijs bereidt leerlingen voor op het volgen van bij hen passend voorgezet onderwijs. Winford Voortgezet Onderwijs leidt op voor het diploma vmbo-t (mavo), havo en vwo. Deze diploma’s geven toegang tot het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.