Scholen

Scholen

BEL MIJ TERUG STUUR MIJ EEN BROCHURE

Winford heeft negen particuliere basisscholen in Amsterdam, Amsterdam Bilingual/Tweetalig, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht. De scholen worden niet door de overheid bekostigd. De Winford basisscholen vallen onder de Winford Holding, samen met de scholen voor voortgezet onderwijs van Winford. Al onze Winford scholen zijn erkend en geregistreerd bij de overheid, met een zogenaamd BRIN nummer. Dat betekent dat leerplichtige kinderen op onze school onderwijs mogen volgen en onze scholen voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid aan het basisonderwijs stelt.

Winford basisonderwijs bereidt leerlingen voor op het volgen van bij hen passend voorgezet onderwijs. Winford Voortgezet Onderwijs leidt op voor het diploma vmbo-t (mavo), havo en vwo. Deze diploma’s geven toegang tot het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.