Amsterdam - Bilingual/Tweetalig

Amsterdam - Bilingual/Tweetalig

Winford Bilingual Primary School

Winford Bilingual provides a fully immersive, dual-language education in the heart of Amsterdam.

Our goal is to provide the highest quality bilingual education that prepares your child for life beyond the primary classroom. Our unique curriculum combines the Dutch and UK curricula with the International Primary Curriculum (IPC) and Montessori ideals. Children are immersed in both Dutch and English throughout the entire school day.

Each classroom has a native English and Dutch speaking teacher. Each teacher speaks their native language throughout the school day. All subjects are taught in both languages throughout the school day.  This helps children develop their communication and comprehension abilities in both Dutch and English.
 

Winford Bilingual Primary School

Winford Bilingual in Amsterdam is een particuliere tweetalige basisschool in Amsterdam. Winford Bilingual werkt volgens het Montessori concept.

Elke groep heeft een native Engelse en Nederlandse leerkracht. Zij spreken alleen hun moedertaal met de kinderen. Dit zorgt ervoor dat het voor het kind duidelijk is in welke taal hij moet spreken met elke individuele leerkracht. Door de inzet van native speakers waarborgen wij dat de taal correct wordt aangeleerd.