Amsterdam - Bilingual/Tweetalig

Amsterdam - Bilingual/Tweetalig

Winford Bilingual in Amsterdam is een particuliere tweetalige basisschool in Amsterdam. Winford Bilingual werkt volgens het Montessori concept.

Elke groep heeft een native Engelse en Nederlandse leerkracht. Zij spreken alleen hun moedertaal met de kinderen. Dit zorgt ervoor dat het voor het kind duidelijk is in welke taal hij moet spreken met elke individuele leerkracht. Door de inzet van native speakers waarborgen wij dat de taal correct wordt aangeleerd.

Winford Bilingual Elementary School

Winford Bilingual is a private bilingual elementary school in Amsterdam. Winford Bilingual works according to the Montessori concept using both the Dutch National and UK National curriculum standards.
 
Each classroom has a native English and Dutch teacher. Each teacher speaks their native language throughout the school day. This ensures that it is clear to the child in which language he/she should speak with each individual teacher. By using native speakers we ensure that the language is correctly taught.