Winford Rotterdam

Winford Rotterdam

Winford particuliere basisschool Rotterdam verzorgt particulier basisonderwijs. Daarnaast bieden wij ook voortgezet onderwijs in Rotterdam.

Winford Rotterdam is in 1988 van start gegaan als particuliere school, Instituut Westvoorne genaamd. In het stijlvolle 17de-eeuwse gemeentehuis van Nieuwenhoorn bood de school intensief staatsexamenonderwijs aan. Door de hoge slagingspercentages groeide de school uit tot een begrip in de wijde omtrek; leerlingen legde grote afstanden door de polders af om deze laatste kans op een diploma te grijpen. Tevens was Instituut Westvoorne de eerste Winford-school die particulier basisonderwijs verzorgde op een centrale locatie in Rockanje.

In 2007 gingen Instituut Westvoorne en Stebo samen verder onder de naam Winford. Vanwege demografische verschuivingen verhuisde de locatie in 2013 naar Rotterdam, en sinds die tijd draagt het de naam “Winford Rotterdam”. De school is gevestigd in een traditioneel en praktisch schoolgebouw in Kralingen, met grote, lichte lokalen en een ruim schoolplein.

Winford Rotterdam heeft een enthousiast team dat bovenop de leerlingen zit; zo weten ouders, leerlingen en leraren altijd precies wat de stand van zaken is. Hard werken en je verplichtingen na komen is daarbij het motto. En dat zorgt er misschien wel voor dat Winford Rotterdam een van de snelst groeiende scholen van Winford is.

- Jos van Peperstraten
Directeur Winford Rotterdam
Bent u geïnteresseerd of uw mogelijkheden aan het verkennen?
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

 

De 5 pijlers
van ons particulier basisonderwijs in Rotterdam


Winford gelooft dat het basisonderwijs beter kan en moet omdat de wereld verandert. Een kind dat bij Winford de basisschool door­loopt, ontwikkelt een mooi pakket aan kennis, inzicht en vaardigheden en is goed voorbereid op het vervolgonder­wijs. Bij Winford Rotterdam haalt elk kind het beste uit zichzelf en dat resulteert vaak in een niveau hoger dan op de reguliere school.

 
Kleine lesgroepen

1. Kleinschalig en persoonlijk particulier basisonderwijs

Dankzij onze kleine klassen van 6 tot 12 leerlingen kunnen onze leerkrachten echt leerlinggericht lesgeven. Zij stemmen de lesinhoud af op de individuele vaardigheden, want er is ruimte voor een 1­op­1 begeleiding van elke afzonderlijke leerling. Zo ervaart het kind ons onder­wijs als heel persoonlijk en heerst er in de lessen een rustig en ontspannen klimaat.

Particuliere school Rotterdam
Veel persoonlijke aandacht

2. Goed aansluitend privé onderwijs

Particulier onderwijs Rotterdam

Op Winford wordt uw zoon of dochter écht gezien en herkennen we zijn of haar kwaliteiten. Wij maken voor elk kind een persoonlijk ontwikkel­plan vanuit het eigen niveau met het juiste en bijpassende leertraject. Dit plan wordt regelmatig met uw kind en met u doorgespro­ken zodat u steeds op de hoogte bent van de voortgang en ontwikkeling.

Een grote leeropbrengst

3. Grote stappen maken

Op Winford hechten wij veel waarde aan een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenvaardigheden. Daarnaast besteden wij uit­ gebreid aandacht aan Engels en een brede alge­mene ontwikkeling. Door de persoonlijke aandacht zien wij veel kinderen grote stappen maken in hun cognitieve ontwikkeling.

Winford particuliere middelbare school
Optimaal schooladvies

4. Leerlingen krijgen vertrouwen bij Winford Rotterdam

Winford prive school Rotterdam met prive onderwijs Rotterdam

Winford helpt uw kind in de voorbereiding naar het schooladvies. Onze leerlingen groeien naar een optimale Eindtoets­score met ver­trouwen in de eigen capaciteiten en zonder de verstorende factoren van druk en stress.

Een deskundige leerkracht en maatwerk in lesmethoden

5. Goed aansluitend onderwijs

Leren vindt bij ons altijd plaats onder de vakkundige begeleiding van een gemotiveerde en betrok­ken leerkracht die de kinderen helpt hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Omdat wij maatwerk bieden voor uw kind, werken we met meerdere methodes en materialen. Ook komen we tegemoet aan de speciale leerbehoeften van leerlingen met dyslexie of dyscalculie of van leerlingen die hoogbegaafd zijn.

Winford particuliere basisschool
 

Meer informatie?

Terug bellen
Als u geïnteresseerd bent in onze basisschool en de mogelijkheden van particulier onderwijs bij Winford, dan bellen wij u graag terug.
Brochure sturen
Wilt u kennis maken met onze basisscholen? We sturen u graag een brochure, zodat u thuis op het gemakje de mogelijkheden kunt bekijken.
Rondleiding aanvragen
Bij Winford kunt u altijd een rondleiding krijgen door onze basisschool. We nemen graag de tijd voor al uw vragen.