De brugklas en Prebrugklas van Winford

De brugklas en Prebrugklas van Winford

Een spannende tijd breekt aan, uw zoon of dochter gaat de stap maken naar het voortgezet onderwijs. U speelt als ouder een belangrijke rol in de schoolkeuze van uw kind.

Voor veel kinderen is de keuze wel duidelijk, maar er is altijd een aantal kinderen voor wie de keuze lastiger is. En soms zoekt u een school die door persoonlijke aandacht en kleinschaligheid uw zoon of dochter beter in staat stelt zich verder te ontplooien. In dat geval kan Winford de juiste school zijn.
 
Om leerlingen de gelegenheid te geven zich te ontplooien bieden wij een 3-jarige brugperiode. In klassen van gemiddeld 8 leerlingen heeft uw zoon of dochter alle ruimte om zich te ontwikkelen naar het niveau dat bij hem of haar past. Na de lesdag bieden wij op dagelijkse basis huiswerkbegeleiding en maken onze leerlingen het huiswerk op school. Zij hebben dan ook de gelegenheid om vragen te stellen en wanneer het werk af is, zijn zij ook echt vrij.

In aanvulling op onze brugklas is Winford in 2016 gestart met de Prebrugklas. De Prebrugklas van Winford is een tussenjaar voor kinderen die na groep 8 nog niet helemaal toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Is uw zoon of dochter nog heel jong of heeft hij of zij om uiteenlopende redenen een achterstand opgelopen, zoals een verhuizing vanuit het buitenland, sporten op hoog niveau of medische redenen.

De brugklas komt dan eigenlijk te vroeg. Na dit tussenjaar stroomt de leerling door naar een brugklas en school naar keuze.

Waarom de brugklas van Winford?

  • Doorgaande leerlijn met de basisschool
  • Altijd doorstroom vanuit onze groep 8
  • Gepersonaliseerde aanpak, maatwerk
  • Veel aandacht voor Engels
  • Grote groep, brede onderbouw

Naast onze open dagen bieden wij uw zoon of dochter ook de mogelijkheid om kennis te maken op één van onze scholen tijdens een kennismakingsdag. Op deze dag zullen er een aantal lessen worden gegeven, kunnen zij kennismaken met de school, leerlingen en onze collega’s. Daarnaast is er voldoende ruimte om elkaar, de mogelijke toekomstige klasgenoten, beter te leren kennen.

De volgende kennismakingsdag staat nog op de agenda;

Winford Den Haag Woensdag 8 april 2020U kunt uw zoon of dochter hieronder aanmelden, u ontvangt voor de kennismakingsdag meer informatie van ons via e-mail.