De brugklas en Prebrugklas van Winford

De brugklas en Prebrugklas van Winford

Een spannende tijd breekt aan, uw zoon of dochter gaat de stap maken naar het voortgezet onderwijs. U speelt als ouder een belangrijke rol in de schoolkeuze van uw kind. Zeker dit jaar is dat nog eens een stuk lastiger, heeft uw zoon of dochter wellicht wat achterstand opgelopen en kunt u zich vinden in het advies?

Voor veel kinderen is de keuze wel duidelijk, maar er is altijd een aantal kinderen voor wie de keuze lastiger is. En soms zoekt u een school die door persoonlijke aandacht en kleinschaligheid uw zoon of dochter beter in staat stelt zich verder te ontplooien. In dat geval kan Winford de juiste school zijn.

Om leerlingen de gelegenheid te geven zich te ontplooien bieden wij een verlengde brugklas aan. In klassen van gemiddeld 8 leerlingen heeft uw zoon of dochter alle ruimte om zich te ontwikkelen naar het niveau dat bij hem of haar past. Na de lesdag bieden wij op dagelijkse basis huiswerkbegeleiding en maken onze leerlingen het huiswerk op school. Zij hebben dan ook de gelegenheid om vragen te stellen en wanneer het werk af is, zijn zij ook echt vrij.

In aanvulling op onze brugklas is Winford in 2016 gestart met de Prebrugklas. De Prebrugklas van Winford is een tussenjaar voor kinderen die na groep 8 nog niet helemaal toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Is uw zoon of dochter nog heel jong of heeft hij of zij om uiteenlopende redenen een achterstand opgelopen, zoals een verhuizing vanuit het buitenland, sporten op hoog niveau of medische redenen.

De brugklas komt dan eigenlijk te vroeg. Na dit tussenjaar stroomt de leerling door naar een brugklas en school naar keuze.

De (pre)brugklas kennismaking:

Lijkt het uw zoon of dochter leuk om kennis te maken met onze (pre)brugklas, dan nodigen wij hem of haar graag uit voor de kennismakingsdag. Proef, ruik, zie en hoor hoe het ECHT is op Winford! Uw zoon of dochter maakt kennis met de vakken, nieuwe klasgenoten en met een aantal docenten. Bovendien is er ruimte voor leuke activiteiten in en om school.

U kunt uw zoon of dochter hieronder aanmelden voor één van de volgende kennismakingsdagen en scholen;

  • Amsterdam op woensdag 16 februari van 13.30 tot 15.00 uur

  • Apeldoorn op woensdag 2 februari van 13.30 tot 15.30 uur

  • Arnhem op donderdag 10 februari van 13.30 tot 15.30 uur

  • Den Haag op woensdag 2 februari van 09.00 tot 15.00 uur

  • Leiden op woensdag 2 februari van 13.30 tot 15.30 uur

  • Rotterdam op woensdag 2 februari van 09.00 tot 15.00 uur

  • Utrecht op woensdag 2 februari van 12.00 tot 15.00 uur

Na uw aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de kennismakingsdag een e-mail met meer informatie.