Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuzebegeleiding

Een goed gefundeerde studiekeuze is van groot belang voor de motivatie van leerlingen. Tegelijkertijd is de keuze uit opleidingen enorm, dus het keuzetraject is niet gemakkelijk. Daarom lopen wij met iedere leerling een maatwerktraject door. In de voorexamenjaren wordt het traject begeleid door Winford mentoren, in het examenjaar starten wij met een intensief traject. Samen met Septemberadvies, een organisatie met jonge, in studiekeuze gespecialiseerde psychologen, begeleiden wij onze leerlingen in het keuzeproces. Dit proces bestaat uit een aantal stappen. Samen met de leerling wordt bekeken waar de belangstelling ligt en hoe persoonlijke talenten daarbij aansluiten. Er vindt in het begin van het jaar een persoonlijk gesprek plaats, samen met de ouders. Afhankelijk van de voortgang vinden er daarna individuele coachingsgesprekken plaats of -als daar behoefte aan is- een intensieve begeleiding naar de studiekeuze.

Ondanks de hoge werkbelasting weten onze leerlingen daardoor hun weg naar het vervolgonderwijs te vinden. En meer dan in het verleden geven leerlingen aan direct aan een studie te beginnen en geen tussenjaar te willen nemen.