Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

    

Maatwerk

Voor ons onderwijs is het essentieel dat het zo goed mogelijk aansluit op de leerbehoeftes van de leerling. Deze brengen we nauwkeurig in kaart met een startonderzoek dat we bij elke nieuwe leerling afnemen. Zo kunnen we onze leerlingen een vakkenpakket, een niveau en een tempo op maat aanbieden. Hiermee kunnen onze docenten de lessen heel gericht afstemmen op de individuele vaardigheden van de leerlingen.

Kleine klassen

Kleinschaligheid is de belangrijkste pijler van ons succes. Dankzij onze kleine klassen van gemiddeld 8 leerlingen kunnen onze docenten echt leerlinggericht lesgeven. Zij kunnen de lesinhoud afstemmen op de individuele vaardigheden, want er is ruimte voor dialoog met elke afzonderlijke leerling. Hierdoor ervaren onze leerlingen ons onderwijs als heel persoonlijk. De sfeer tijdens de lessen is rustig en ontspannen.

Veel aandacht voor studievaardigheid

Leerlingen halen veel meer rendement uit hun talent als ze zich een goede studie-aanpak eigen maken. Winford besteedt veel aandacht aan de juiste technieken en attitudes om te komen tot optimale studieresultaten. Planningsvaardigheden en het volgens een duidelijke structuur opbouwen en ordenen van de kennis spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het grondig analyseren en samenvatten van teksten en het scheiden van hoofd- en bijzaken een vast onderdeel in al de lessen. Deze studietechnieken komen ook in het vervolgonderwijs erg goed van pas.

Heldere structuur

Het onderwijs op Winford wordt gegeven in een heldere structuur en duidelijke kaders. Er is bijna geen lesuitval en er liggen duidelijke afspraken tussen de school en de leerlingen over op tijd komen, huiswerk maken en het gedrag. De leerlingen weten precies wat er van ze verwacht wordt. Zo creëren wij een sfeer van plezier, respect en vertrouwen. Deze goede sfeer zorgt voor een positief studieklimaat waarin presteren de norm is.

Goede uitleg en overhoren

Bij Winford werken gemotiveerde en oprecht betrokken docenten. Zij nemen graag de tijd voor hun leerlingen. Om nieuwe kennis te oefenen, voor extra uitleg of om te controleren of de leerling de lesstof echt goed heeft begrepen. En als dat niet het geval is wordt er actie ondernomen om te voorkomen dat de leerling een achterstand oploopt.

Bij Winford krijgt elke leerling de aandacht die hij/zij verdient. Onze ervaren docenten geven les in kleine klassen waardoor er veel ruimte is voor een persoonlijke aanpak. Onze leerlingen kunnen op deze manier effectief werken aan hun individuele kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen voelen zich beloond en gewaardeerd om hun inzet en krijgen weer zelfvertrouwen, plezier en ambitie bij het leren.