Brugperiode en onderbouw

Brugperiode en onderbouw

In de onderbouw van Winford maken we optimaal gebruik van onze kleinschaligheid. De docenten werken met gestructureerde lesprogramma’s met uitgebreide mogelijkheden tot differentiatie, zodat elke leerling een uitdagend leertraject geboden wordt. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de studievaardigheden (het leren leren) en het plannen. Dit zorgt er voor dat leerlingen het zelfvertrouwen krijgen om ook zelfstandig aan de slag te gaan. Het onderwijsprogramma van de onderbouw is zo ontworpen dat leerlingen tijdens en na de onderbouwperiode probleemloos kunnen door- of opstromen naar een volgende school(soort) op Winford of op een reguliere school.

Leren in context

In de onderbouw van Winford leren de leerlingen in verbondenheid: zowel voor wat betreft het leerproces (samenwerken), als voor wat betreft de inhoud van de verschillende leerstofeenheden: kennis wordt in dit stadium het best in samenhang opgenomen. De ervaring leert bovendien dat leerlingen vaak vragen stellen die beter vanuit een bredere context behandeld kunnen worden dan vanuit slechts een enkele discipline. Daarom bieden we de vakken in de onderbouw zoveel mogelijk in hun onderlinge context en in samenhang met de leefomgeving en actualiteit aan. Zo wordt leren leuker en uitdagender.

Hulp bij het huiswerk en studievaardigheden

Gedurende deze gehele onderbouwperiode wordt de leerling begeleid door een docententeam dat gezamenlijk de vakoverstijgende vaardigheden met de leerlingen oefent en toepast in de lessen. Het gaat hierbij om vaardigheden die de leerling nodig heeft om succesvol te kunnen studeren en functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij, zoals kritisch denken, informatie verwerven, communiceren, samenwerken, presenteren, digitale geletterdheid etc.

Tevens wordt de leerlingen veel hulp geboden bij het maken van het huiswerk. Dit zorgt er voor dat huiswerk maken op Winford nooit een probleem wordt; als het rust geeft dat een leerling het huiswerk op school en onder begeleiding afmaakt, dan doen we dat.

De eerste en tweede klas: een verlengde brugperiode

De eerste twee jaren op Winford zijn brugjaren. De gecombineerde mavo-havo-vwo-klassen bieden de leerling de kans om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Zo heeft elke leerling rustig de tijd om te ontdekken welk niveau en welke richting het best bij hem of haar past. In deze klassen wordt op verschillende niveaus lesgegeven en getoetst. Tussentijds overstappen is bij Winford dus heel goed mogelijk.

De derde klas: kiezen voor de bovenbouw

In de derde klas worden onze leerlingen voorbereid op de bovenbouw en krijgen ze alle vakken aangeboden die nodig zijn voor een gefundeerde profielkeuze. Winford begeleidt de ouders en de leerlingen bij deze keuze, zodat ze een profiel kiezen dat het beste aansluit bij hun capaciteiten en toekomstverwachtingen.