Examen 2-in-1 jaar

Examen 2-in-1 jaar

Een verloren examenjaar inhalen? Na het examen opstromen naar een hoger niveau, zonder een jaar opnieuw te moeten doen? Bij Winford kan dat! Het 2-in-1-pakket biedt een versneld examenjaar speciaal voor dit soort situaties.

Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

Voor wie is Winford 2-in-1?

Het kan zijn dat uw kind is geslaagd voor het examen en in het nieuwe schooljaar wil plaatsnemen in een examenklas op een niveau hoger. Op een reguliere school betekent dit dat uw kind van 4mavo opstroomt naar 4havo. Of van 5havo naar 5vwo. Bij Winford kan uw kind direct en versneld opstromen naar het eindexamenjaar. Daarnaast kan uw kind bij Winford met het 2-in-1-pakket toch door naar het eindexamenjaar, als het op de reguliere school doubleert in de voorexamenklas. Op die manier wordt er geen examenjaar verloren. Heeft uw kind een vakkenpakket gekozen dat bij nader inzien niet goed bij hem of haar past? Ook dan kan de overstap naar het juiste profiel met het 2-in-1-pakket studievertraging voorkomen.

De aanpak van Winford

Samen met u en uw kind maakt Winford een pakket op maat. We kiezen een passend profiel en stellen samen vast bij welke vakken en op welke punten uw kind nog hiaten in zijn of haar kennis heeft. De lessen in het eindexamenjaar worden op die punten aangevuld met extra uitleg, extra oefening en waar nodig bijles. Gedurende het schooljaar houdt de mentor samen met de docenten de voortgang van uw kind in de gaten. Ontwikkelpunten bespreken we met u en uw kind, zodat zijn of haar doelen behaald worden. Aan het eind van het examenjaar is uw kind klaar voor het eindexamen!

Na het eindexamen

Uw kind krijgt gedurende het schooljaar onder begeleiding van een extern bureau een maatwerktraject om een goed gefundeerde studiekeuze te maken. U als ouder wordt bij dit traject betrokken als u dit wilt. Na het eindexamen stroomt uw kind door naar een passende vervolgopleiding. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Winford?

Wij houden van een persoonlijke benadering. Wanneer u een terugbelafspraak maakt of een rondleiding aanvraagt, dan nemen wij op korte termijn contact met u op. 

Mocht u zich liever eerst inlezen, dan nodigen wij u uit om een brochure aan te vragen.

Maak een terugbelafspraak

Vraag een brochure aan

Plan een persoonlijke rondleiding

Zelfvertrouwen
Resultaten
Talent
Kleine Klassen
Kleinschaligheid

U kunt voor ons 2-in-1 jaar examenonderwijs terecht op deze Winford scholen:

Winford Amsterdam

Winford Apeldoorn

Winford Arnhem

Winford Den Haag

Winford Leiden

Winford Rotterdam

Winford Utrecht

Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

Doorstromen en stapelen

Op Winford kunnen de leerlingen goed doorstromen naar hogere niveaus. Dat betekent dat wij bij de doorstroom van vmbo(tl) naar havo en van havo naar vwo geen extra drempels opwerpen, maar de leerlingen die voldoende capaciteiten hebben juist aanmoedigen deze stap te maken. Onze docenten zorgen er door middel van een adequate begeleiding voor dat deze leerlingen zich snel vertrouwd voelen met het nieuwe niveau. Dat kan soms betekenen dat in de vakantie al wat voorwerk verricht wordt om ervoor te zorgen dat de start in het nieuwe schooljaar optimaal zal zijn.

Praktische informatie

Winford is een particuliere school, er is geen bijdrage van de rijksoverheid aan Winford. Hieronder staan de schoolgelden voor het schooljaar 2024/2025

Schoolgeld

 • Basisschool €21.900 
 • Pre brugklas en onderbouw klas 1 t/m 3 : €28.300 
 • Examenklas 4 VMBO €30.300 
 • Bovenbouw HAVO (klas 4 en 5 ) €33.200 
 • Bovenbouw VWO (klas 4, 5 en 6) €33.400
 • Extra vak €4.275
 • Toeslag gymnasium €2.100
 • Instapdrempel na herfst €750

  Opmerkingen:
 • Bij volledige betaling voor 1 Juli ontvangen de ouders 4% korting op het schoolgeld
 • Bij volledige betaling voor 24 augustus geldt er geen toeslag of korting
 • Bij betaling in termijnen geldt een toeslag van 3% op het schoolgeld en zijn de betaaldata ongewijzigd: 1 augustus, 15 november en 1 februari

Instroom na start schooljaar

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten voor leermiddelen. Deze kosten worden additioneel in rekening gebracht en variëren per klas en niveau.

#tarief #kosten #schoolgeld #ouderbijdrage

De klasgrootte bij Winford is gemiddeld 8 leerlingen, maar altijd maximaal 12. 

Overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden op Winford of wilt u alleen meer informatie over ons onderwijs? Wij helpen u graag om tot de beste keuze te komen.

Hoe ver u ook bent in uw denken of besluit, wij houden van een persoonlijke benadering. Vul ons “bel mij terug formulier” in en de Winford school van uw voorkeur neemt direct contact met u op. U kunt dan vervolgens een afspraak maken met de directeur van de school als u dat wilt. Wij helpen u graag met uw vragen en de deur staat altijd voor u open. Bij ons is het “elke dag Open Dag” en 2 keer per jaar organiseren wij algemene open dagen en ook hebben we speciale inloopdagen.

Als de kennismaking positief verloopt en u uw zoon of dochter er over denkt de overstap naar onze school te maken, is een meeloopdag een fijne manier om de school en andere leerlingen beter te leren kennen.

Bij aanmelding doen wij een startonderzoek. Onze eerste diepgaande kennismaking en het startpunt voor een voorspoedige ontwikkeling gedurende het schooljaar.

Bij de bespreking van het startonderzoek krijgt u van ons de (digitale) inschrijvingsformulieren, bepalen wij samen de startdatum en zorgen wij voor een naadloze overgang.

Kennismakingsgesprek
U kunt bij ons een afspraak maken voor een kennismaking. Vijf dagen in de week, van ’s-ochtends vroeg tot vroeg in de avond. Zo’n gesprek duurt al snel een uur, wij willen uw vraag goed begrijpen en vaak zijn er meerdere oplossingsroutes. Wij hebben een voorkeur voor een gesprek met u en uw zoon of dochter gezamenlijk, het gaat tenslotte om de hem of haar. Maar als u eerst een gesprek onder vier ogen wilt is dat natuurlijk ook mogelijk.

Startonderzoek
Het startonderzoek is voor Winford de eerste stap in het ontwikkelingsproces van de leerling. Het onderzoek dient meerdere doelen en is niet meer dan een eerste inventarisatie. Het biedt ouders en leerling een gezamenlijk startpunt bij instroom.

In het startonderzoek komt de cognitieve kant aan bod: beschikt de leerling over basisvaardigheden en basiskennis in de kernvakken? Hoe staat de leerling er voor in relatie tot zijn klasgenoten? Hoe snel verwerkt de leerling nieuwe stof etc. Ook motivatie en studievaardigheden worden getoetst, evenals de sociale competenties.

Bij het afnemen van het startonderzoek gaat het ons om de ontwikkelagenda voor het komende schooljaar en de afspraken die we daar met leerling en ouders over kunnen maken.

Reguliere vakken:

 • Wiskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Tekenen
 • Economie
 • Studievaardigheden
 • Frans
 • Duits
 • Muziek
 • CKV
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Maatschappijwetenschappen
 • Lichamelijke Opvoeding

Keuzevakken:

 • Informatica
 • BSM
 • Filosofie
 • Spaans
 • Bedrijfseconomie
 • Chinees
 • Russisch
 • NLT
 • Italiaans
 • Grieks en Latijn

Heeft uw zoon of dochter interesse in een van de keuzevakken, informeer dan op de school waar uw interesse naar uitgaat naar de mogelijkheden.

Geen huiswerk maar schoolwerk

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij zelfstandig aan opdrachten (leren) werken. Op Winford wordt uw zoon of dochter door de docenten begeleid in het maken van het huiswerk dat zij meekrijgen. Uw kind maakt het huiswerk in de les of in studie-uren tussen de lessen door. Dit gebeurt onder toezicht van een docent of huiswerkbegeleider. En als uw kind hierbij meer structuur en hulp nodig heeft, bieden wij maatwerk: van huiswerk maken bij de docent tot huiswerkbegeleiding na de lessen. Juist ook voor die leerlingen die hun huiswerk beter op school kunnen maken, omdat ze er thuis niet toe komen. Als uw kind het prettig vinden en het aankan, doet hij of zij het huiswerk gewoon thuis. Zo zorgen wij ervoor dat huiswerk maken nooit een probleem is. Het huiswerk is overzichtelijk terug te vinden voor u en uw kind via het leerlingvolgsysteem.

Hulp bij leerproblemen

Onze docenten zijn opgeleid om uw kind met eventuele leerproblemen snel en adequaat te begeleiden. Leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of faalangst worden vaak in de les al over verschillende drempels heen geholpen. De juiste aandacht en aanpak zorgen ervoor dat leerlingen met meer zelfvertrouwen hun taken oppakken. Ook buiten de lessen bieden wij hulpprogramma’s aan die helpen de leerproblemen tegen te gaan. Deze hulp bestaat uit (individuele) studiebegeleiding of bijlessen, van de eigen docent of een bijlesdocent. Als we er samen niet uitkomen, schakelen wij in samenspraak met u een specialist in.

De eindexamentraining is een belangrijk onderdeel van het Winford-eindexamenjaar. Deze training vindt deels plaats tijdens de reguliere lessen, want de schoolonderzoeken worden mede voorbereid met behulp van eindexamenopgaven. De laatste weken voor het eindexamen oefen je met echte, volledige eindexamens waarop jij persoonlijke en gerichte feedback krijgt.

Bovendien organiseert Winford gedurende het jaar drie intensieve tweedaagse examentrainingen voor jou. Eindsprint Examentrainingen verzorgt deze trainingen op school of een nabijgelegen Winfordschool. De training wordt gegeven aan groepen van vijf leerlingen, zodat er tijd en ruimte is voor individuele vragen. Vooraf stemt de examentrainer met de docenten af waaraan jij moet werken. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren en ga je met zelfvertrouwen het eindexamen in.

Deze zes extra lesdagen zijn onderdeel van het lesgeld. Ook een herkansingstraining, waar je hopelijk geen gebruik van hoeft te maken, is onderdeel van ons aanbod.

Een goed gevoel over je studiekeuze helpt enorm in de motivatie om hard te werken voor je eindexamen, is onze ervaring. Maar het kiezen is niet gemakkelijk, het aanbod aan opleidingen enorm en waarop moet je die keuze baseren? Daarom doorlopen wij met iedere leerling een maatwerktraject. In de voorexamenjaren begeleidt je Winfordmentor dit traject, in het examenjaar starten wij met een intensief traject. Samen met de jonge, in studiekeuze gespecialiseerde psychologen van Septemberadvies begeleiden wij jou bij je keuze. Aan het begin van het jaar heb je samen met je ouders een persoonlijk gesprek met een studiecoach. Wij bekijken waar je interesses liggen en hoe jouw persoonlijke talent daarbij aansluit. Afhankelijk van de voortgang volgen daarna individuele coachingsgesprekken of -als je daar behoefte aan hebt- een intensieve begeleiding naar jouw studiekeuze.

Op deze manier kun je én volledige focus op je examen houden én een goede keuze voor vervolgonderwijs maken. Een eindexamendiploma is belangrijk, maar een succesvolle vervolgstudie is het echte doel!  

Ben je 18 jaar of ouder of heb je je eindexamen niet gehaald op jouw huidige school? Dan is het vavo-onderwijs misschien iets voor jou. De letters vavo staan voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het is door de overheid erkend onderwijs op vmbo(tl)/mavo-, havo-, en vwo-niveau. Het vavo-onderwijs biedt flexibele maatwerktrajecten, zoals gespreid examen doen, certificaten behalen en compact examenonderwijs. Wij kunnen dus bijna altijd een passend programma voor je samenstellen.

Heb je de ambitie om te slagen met een hoog gemiddelde? Dan is de Topklas is het traject voor jou. Als Topklasleerling maak je samen met de docenten een plan van aanpak. In principe wordt gemikt op gemiddeld een acht als eindcijfer, maar er zijn ook altijd leerlingen die daar ruim bovenuit steken. Wij stellen echt eisen aan je; voor ons is het een uitdaging om je te helpen en stimuleren.

Waarom een hoog examengemiddelde halen?
Voor een studie in het buitenland zijn hogere cijfers nog steeds belangrijk, maar selectie op examencijfers is in Nederland afgeschaft. Hier is nu selectie aan de poort. Wel is het nog steeds zo dat leerlingen met een gemiddeld eindexamencijfer van 7 of hoger beter presteren op hun vervolgopleiding. Deze leerlingen lopen weinig studievertraging op en vallen minder uit1. Wat zou het mooi zijn als de overheid deze leerlingen zonder loting toe zou laten als beloning voor hun inspanning!

Ja, iedereen met een diploma op zak komt bij ons in aanmerking. Wel is het zo dat de kans groter is dat je in een keer slaagt als je met een 7 of hoger je eindexamen hebt gehaald.

Ook leert de ervaring dat leerlingen versneld havo-examen doen na het vmbo TL moeilijker vinden dan versneld vwo-examen doen na de havo. Daarom maken we een goede examenplanning in overleg met jou en je ouders, waarbij we toezien op een ambitieuze, maar haalbare route.

Ben je helaas gezakt en zoek je een oplossing voor het halen van je eindexamen? Ons vavo-onderwijs is zeer geschikt voor jou als je alleen de niet-gehaalde vakken over wilt doen: via certificaten voor deze vakken kun je op Winford een volledig diploma behalen. Je kiest jouw vakken in samenspraak met Winford. Er is genoeg ruimte voor bijles en studiebegeleidingsuren en vaak is er ook tijd voor activiteiten naast school. De ervaring wijst uit dat je je diploma zonder veel problemen haalt, als je de vakken gedisciplineerd volgt.