Tweejarige brugklas

Tweejarige brugklas

Uw kind de kans en de tijd geven om terecht te komen op het schoolniveau dat bij hem of haar past. Dat is wat Winford doet in de tweejarige brugklas. In een klas van gemiddeld acht leerlingen profiteert uw kind van onze gecombineerde mavo/havo/vwo-klassen.

Brugklas en Prebrugklas

Voor wie is de tweejarige brugklas?

Komt het niveau-advies voor de middelbare school voor uw kind in groep 8 te vroeg? Het kan vervelende gevolgen hebben voor uw kind als het niveau-advies later niet blijkt te kloppen. Een tweejarige brugklas kan dan uitkomst bieden. Ook als het niveau-advies wél past bij uw kind is dit een prima keuze.

De voordelen voor uw kind

Een dakpanbrugklas, ook wel gemengde brugklas, waarbij leerlingen met mavo-, havo- en vwo-advies samen in een groep zitten, geeft uw kind meer tijd om zich te ontwikkelen, omdat het definitieve niveau later bepaald wordt. De basislesstof is voor alle leerlingen gelijk. Daarnaast bieden docenten uw kind uitdaging op zijn of haar eigen niveau met gedifferentieerde lesstof. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die starten in een gemengde brugklas meer kans hebben om te slagen, omdat zij zich kunnen optrekken aan hun klasgenoten en elkaar kunnen stimuleren. Bij Winford lopen de dakpanbrugklassen door tot en met de tweede klas, zodat uw kind genoeg tijd heeft om te wennen aan de middelbare school en te laten zien wat hij of zij kan.

Ontwikkeling en voortgang

De ontwikkeling van uw kind begeleiden we met een persoonlijk ontwikkelplan. Dit plan stellen we samen met u en uw kind op, omdat we de lijntjes tussen u en school graag kort houden. We kijken samen naar de ontwikkeling in de klas, resultaten op toetsen en de ontwikkeling in het Cito Volgsysteem. In de tweejarige brugklas maakt uw kind een aantal keer toetsen in dit Cito Volgsysteem, om de niveau-ontwikkeling op het gebied van Nederlands lezen en woordenschat, Engels lezen en woordenschat, rekenen en wiskunde objectief bij te houden. In het ontwikkelplan staat wat uw kind al goed kan, waar het de komende periode aan gaat werken en op welke manier. Elke zes tot acht weken evalueren we het plan samen en maken we een nieuw ontwikkelplan.  

Na de verlengde brugklas

Aan het eind van de verlengde brugklas bij Winford is het helder welk niveau bij uw kind past. Uw kind kan doorstromen naar het volgende leerjaar op een reguliere middelbare school of op Winford. In sommige gevallen is er ook na de verlengde brugklas nog twijfel over welk niveau het meest geschikt is. Op Winford kan uw kind dan in overleg ook in het volgende leerjaar in een gemengde klas plaatsnemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Winford?

Wij houden van een persoonlijke benadering. Wanneer u een terugbelafspraak maakt of een rondleiding aanvraagt, dan nemen wij op korte termijn contact met u op. 

Mocht u zich liever eerst inlezen, dan nodigen wij u uit om een brochure aan te vragen.

Maak een terugbelafspraak

Vraag een brochure aan

Plan een persoonlijke rondleiding

Kaders
Studievaardigheden
Doorstroom
Maatwerk

U kunt voor onze tweejarige brugklas terecht op deze Winford scholen:

Winford Amsterdam

Winford Apeldoorn

Winford Arnhem

Winford Breda

Winford Den Haag

Winford Leiden

Winford Rotterdam

Winford Utrecht

Persoonlijke aandacht

Dyslexie

Door de kleine klassen, de individuele aandacht en digitale ondersteuning ervaren leerlingen bij ons al vaak minder hinder van dyslexie. Daarmee neemt het zelfvertrouwen toe en worden de resultaten beter. Wij zijn er van overtuigd dat, en onze ambitie om al onze leerlingen goed te leren lezen en begrijpen.

Meer over dyslexie

Praktische informatie

Winford is een particuliere school, er is geen bijdrage van de rijksoverheid aan Winford. Hieronder staan de schoolgelden voor het schooljaar 2024/2025

Schoolgeld

 • Basisschool Groep 3-8  €22.700 
 • Pre brugklas en onderbouw klas 1 t/m 3 : €28.900 
 • Examenklas 4 VMBO €30.300 
 • Bovenbouw HAVO (klas 4 en 5 ) €32.200 
 • Bovenbouw VWO (klas 4, 5 en 6) €33.900
 • Extra vak €4.275
 • Toeslag gymnasium €2.100
 • Instapdrempel na herfst €750

  Opmerkingen:
 • Bij volledige betaling voor 1 Juli ontvangen de ouders 4% korting op het schoolgeld
 • Bij volledige betaling voor 24 augustus geldt er geen toeslag of korting
 • Bij betaling in termijnen geldt een toeslag van 3% op het schoolgeld en zijn de betaaldata ongewijzigd: 1 augustus, 15 november en 1 februari

Instroom na start schooljaar

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten voor leermiddelen. Deze kosten worden additioneel in rekening gebracht en variëren per klas en niveau.

#tarief #kosten #schoolgeld #ouderbijdrage

De klasgrootte bij Winford is gemiddeld 8 leerlingen, maar altijd maximaal 12. 

Overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden op Winford of wilt u alleen meer informatie over ons onderwijs? Wij helpen u graag om tot de beste keuze te komen.

Hoe ver u ook bent in uw denken of besluit, wij houden van een persoonlijke benadering. Vul ons “bel mij terug formulier” in en de Winford school van uw voorkeur neemt direct contact met u op. U kunt dan vervolgens een afspraak maken met de directeur van de school als u dat wilt. Wij helpen u graag met uw vragen en de deur staat altijd voor u open. Bij ons is het “elke dag Open Dag” en 2 keer per jaar organiseren wij algemene open dagen en ook hebben we speciale inloopdagen.

Als de kennismaking positief verloopt en u uw zoon of dochter er over denkt de overstap naar onze school te maken, is een meeloopdag een fijne manier om de school en andere leerlingen beter te leren kennen.

Bij aanmelding doen wij een startonderzoek. Onze eerste diepgaande kennismaking en het startpunt voor een voorspoedige ontwikkeling gedurende het schooljaar.

Bij de bespreking van het startonderzoek krijgt u van ons de (digitale) inschrijvingsformulieren, bepalen wij samen de startdatum en zorgen wij voor een naadloze overgang.

Kennismakingsgesprek
U kunt bij ons een afspraak maken voor een kennismaking. Vijf dagen in de week, van ’s-ochtends vroeg tot vroeg in de avond. Zo’n gesprek duurt al snel een uur, wij willen uw vraag goed begrijpen en vaak zijn er meerdere oplossingsroutes. Wij hebben een voorkeur voor een gesprek met u en uw zoon of dochter gezamenlijk, het gaat tenslotte om de hem of haar. Maar als u eerst een gesprek onder vier ogen wilt is dat natuurlijk ook mogelijk.

Startonderzoek
Het startonderzoek is voor Winford de eerste stap in het ontwikkelingsproces van de leerling. Het onderzoek dient meerdere doelen en is niet meer dan een eerste inventarisatie. Het biedt ouders en leerling een gezamenlijk startpunt bij instroom.

In het startonderzoek komt de cognitieve kant aan bod: beschikt de leerling over basisvaardigheden en basiskennis in de kernvakken? Hoe staat de leerling er voor in relatie tot zijn klasgenoten? Hoe snel verwerkt de leerling nieuwe stof etc. Ook motivatie en studievaardigheden worden getoetst, evenals de sociale competenties.

Bij het afnemen van het startonderzoek gaat het ons om de ontwikkelagenda voor het komende schooljaar en de afspraken die we daar met leerling en ouders over kunnen maken.

Geen huiswerk maar schoolwerk

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij zelfstandig aan opdrachten (leren) werken. Op Winford wordt uw zoon of dochter door de docenten begeleid in het maken van het huiswerk dat zij meekrijgen. Uw kind maakt het huiswerk in de les of in studie-uren tussen de lessen door. Dit gebeurt onder toezicht van een docent of huiswerkbegeleider. En als uw kind hierbij meer structuur en hulp nodig heeft, bieden wij maatwerk: van huiswerk maken bij de docent tot huiswerkbegeleiding na de lessen. Juist ook voor die leerlingen die hun huiswerk beter op school kunnen maken, omdat ze er thuis niet toe komen. Als uw kind het prettig vinden en het aankan, doet hij of zij het huiswerk gewoon thuis. Zo zorgen wij ervoor dat huiswerk maken nooit een probleem is. Het huiswerk is overzichtelijk terug te vinden voor u en uw kind via het leerlingvolgsysteem.

Hulp bij leerproblemen

Onze docenten zijn opgeleid om uw kind met eventuele leerproblemen snel en adequaat te begeleiden. Leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of faalangst worden vaak in de les al over verschillende drempels heen geholpen. De juiste aandacht en aanpak zorgen ervoor dat leerlingen met meer zelfvertrouwen hun taken oppakken. Ook buiten de lessen bieden wij hulpprogramma’s aan die helpen de leerproblemen tegen te gaan. Deze hulp bestaat uit (individuele) studiebegeleiding of bijlessen, van de eigen docent of een bijlesdocent. Als we er samen niet uitkomen, schakelen wij in samenspraak met u een specialist in.