Klachtenprocedure

Winford streeft naar een goede relatie met ouders een leerlingen en in het algemeen lost een gesprek met de mentor of directeur de klachten op. Mocht dit onverhoopt niet voldoende zijn dan heeft Winford een vaste klachtenproceure. Deze procedure is via het secretariaat van uw school op te vragen.

Geschillencommisie

In het geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Winford is als NRTO lid gehouden aan het oordel van deze commissie. De website van de geschillencommissie van de NRTO is hier te vinden.

De gedragscode van de NRTO is hier te vinden.