Autisme

Ervaring met autisme

Als uw kind een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) heeft, zoekt u een school waar uw kind tot zijn recht komt. Door de kleine klassen, de extra aandacht en de nadruk op structuur kan een Winford-docent een veilige omgeving bieden aan leerlingen met ASS. Maar ook aan aandacht zit een grens. Daarom hebben we op onze school een beperkt aantal plaatsen. Onze ervaring is dat deze leerlingen door de overige leerlingen goed worden opgenomen in de groep. Leerlingen tonen begrip voor het gedrag en passen hun communicatie aan. Onze docenten krijgen specifieke instructie voor het omgaan met een leerling met ASS. Deze instructie krijgen we vaak van buitenschoolse begeleiding van de leerling.

Werken met leerlingen met ASS vergt een grote betrokkenheid van docenten, ook richting ouders. Het resultaat, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak, is vaak verrassend positief. En voor ons als school vormen deze leerlingen een dankbare groep om aan les te geven. Winford particulier onderwijs kan een goede oplossing  betekenen.

Een heldere structuur

Het onderwijs op Winford wordt gegeven in een heldere structuur. Er is bijna geen lesuitval en er zijn duidelijke afspraken tussen de school en de leerlingen over op tijd komen, huiswerk maken en het gedrag. De leerlingen weten precies wat er van ze verwacht wordt.

De sfeer op onze school kenmerkt zich door plezier, respect en vertrouwen. Deze goede sfeer en duidelijke kaders zorgen voor een positief studieklimaat waarin presteren de norm is.

Kleine Klassen
Kleinschaligheid
Aandacht
Kaders
Zelfvertrouwen

De positieve, stimulerende sfeer op Winford zelf ervaren?