Identiteit

Identiteit

Onze school is een levendige en productieve plek. De dagindeling van elke klas varieert afhankelijk van de leeftijdsgroep van de kinderen, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel - het creëren van een stimulerende omgeving waar de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen en hun enthousiasme voor leren worden gevoed en aangemoedigd. Wij willen dat onze klaslokalen een afspiegeling zijn van de globale omgeving die in de Amsterdamse gemeenschap bestaat. Wij geloven dat kinderen het beste leren wanneer zij kansen krijgen op succes door interactie met hun leeftijdsgenoten en de volwassenen om hen heen. Wij streven ernaar een gemeenschapsgevoel te bevorderen door gemengde leeftijdsgroepen in elke klas, waar kinderen samen werken, spelen en eten. Wij bedienen zowel internationale als Nederlandse leerlingen om onze school niet alleen tweetalig te maken in taal maar ook cultureel onderdompelend.

Wij geloven dat kinderen moeten worden gerespecteerd als individuen en de kans moeten krijgen om hun aangeboren verlangen om te leren te cultiveren. Ons doel is de hoogste kwaliteit tweetalig onderwijs te bieden in een wereldwijde omgeving, die uw kind voorbereidt op het leven buiten de basisschool.

De positieve, stimulerende sfeer op Winford zelf ervaren?