Resultaten van de school

Resultaten van de school

Slagingspercentages

De slagingspercentages op Winford schommelen ieder jaar rond de 90%. Gezien de hoge ambities en de inhaalslag die veel leerlingen bij ons maken zijn we hier bijzonder trots op.

De leerling-enquête

Onze leerlingen vullen ieder jaar anoniem een tevredenheidsenquête in op hun computer of telefoon. In deze enquête wordt de leerling om een oordeel gevraagd over de school, over de docenten en over de mentoren.

Uit de enquête blijkt dat de leerlingen zeer tevreden zijn als het gaat om veiligheid, de sfeer op school en de aandacht van de docenten. Ook blijkt dat leerlingen zich met respect behandeld voelen. “We worden serieus genomen” is een veel gehoord compliment. 80% van de leerlingen beoordeelt het onderwijs op Winford ‘goed’ of ‘heel goed’. En dat percentage is, zeker gegeven de ambitie die leerlingen hebben, hoog te noemen.

Over de docenten zijn de leerlingen ook zeer positief: gemiddeld kregen de docenten een 7,3. De resultaten van de leerlingen-enquête vormen een onderdeel van de beoordelingscyclus van de docenten.

Mentoren vormen de spil in het onderwijs van Winford, en leerlingen waarderen hun hulp en inzet met een 8,0. De leerling vindt de mentor goed te vertrouwen en de contactfrequentie is voor de meeste leerlingen goed. Voor 16% van de leerlingen kan de frequentie wel hoger, voor een enkele leerling juist wel wat lager.

De ouder-enquête

Ook onze ouders vullen elk jaar een tevredenheidsenquête in. Dit gebeurt via een geanonimiseerde online-vragenlijst. In deze enquête worden de ouders gepolst over uiteenlopende zaken zoals tevredenheid over de lessen, over de extra begeleiding, over de organisatie, en over de communicatie.

Naast het uiten van hun algemene oudertevredenheid, hebben de ouders 29 elementen van Winford beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer voor al deze elementen ligt rond de 8.

“Gedane beloften waarmaken” is het sterkste punt van Winford volgens de oudergroep van 2015. Daarnaast scoren de elementen “Ons kind voelt zich veilig bij Winford”, “Ons kind zit beter in zijn/haar vel bij Winford”, “Ons kind krijgt voldoende aandacht” en “wij krijgen snel antwoord op vragen die wij stellen” hoog in de enquête.

Audits

Winford laat regelmatig kwaliteitsaudits uitvoeren. Deze audits passen in het kader van Winford’s verantwoordingsplicht naar de inspectie van OCW en andere stakeholders om haar onderwijsproces systematisch te evalueren, doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces te werken en de kwaliteit van het onderwijs te borgen. De audit richt zich hierbij met name op de items waarin Winford zich wil onderscheiden:

  • Stimuleren de leraren de leerlingen tot nadenken?
  • Stemmen de leraren hun didactisch handelen en instructie goed af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen?
  • Zijn de leerlingen actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten?
  • Stimuleren de docenten de leerlingen tot zelfstandigheid?

De onderwijsinspectie

Net als alle scholen in Nederland wordt Winford regelmatig bezocht door de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie toetst de kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van de leerresultaten en de inrichting van het leerproces. Onze goede rapporten en beoordelingen kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie.