Schoolresultaten

Schoolresultaten

Aantoonbare leerwinst

Circa 45% van de Winford-leerlingen behaalt het eindexamen op een niveau hoger dan verwacht op basis van eerdere adviezen en bijna een kwart van de leerlingen doet een versneld programma. Deze leerwinst boeken zij in korte tijd, de grootste winst zit in de eerste twee jaar bij ons op school. Positief en toch wel verrassend is dat er nauwelijks prestatieverschillen zijn tussen leerlingen met leer- of gedragsproblematiek en leerlingen die om andere redenen de overstap naar Winford maken.
Ook op de basisschool is de leerwinst aanzienlijk, als je de resultaten van het leerlingvolgsysteem als maatstaf neemt. Omdat we niet volledig zicht hebben op de resultaten als een leerling overstapt naar een reguliere middelbare school, zijn we echter voorzichtig met een claim op dit gebied.

Hoge slagingspercentages

De slagingspercentages op Winford schommelen ieder jaar rond de 90%. Gezien de hoge ambities en de stappen die veel leerlingen bij ons maken, zijn we hier bijzonder trots op.
Zo haalt van de leerlingen die twee jaar in één doen, ruim 75% het eindexamen inderdaad in één jaar.

Hoge leerling- en oudertevredenheid

“We worden serieus genomen” is een veel gehoord compliment. Tachtig procent van de leerlingen beoordeelt het onderwijs op Winford als ‘goed’ of ‘heel goed’. Mentoren vormen de spil in het onderwijs van Winford en leerlingen waarderen hun hulp en inzet met een 8,0. En dat cijfer is, zeker gegeven de ambitie en ondersteuningsbehoefte die leerlingen hebben, hoog te noemen.
“Gedane beloften waarmaken” is het sterkste punt van Winford volgens de ouders. Daarnaast scoren “Ons kind voelt zich veilig bij Winford”, “Ons kind zit beter in zijn/haar vel bij Winford”, “Ons kind krijgt voldoende aandacht” en “Wij krijgen snel antwoord op vragen die wij stellen” hoog in de tevredenheid. Het gemiddelde rapportcijfer van de ouders ligt rond de 8.

Ook de onderwijsinspectie is tevreden

De onderwijsinspectie voert bij Winford, net als bij alle andere Nederlandse scholen, regelmatig een kwaliteitsonderzoek uit. Voor een kleine school die maatwerk levert, vinden wij het belangrijk om aan dezelfde wettelijke eisen van de onderwijsinspectie te voldoen als alle grote bekostigde scholen. Wij zijn dan ook trots op onze goede rapporten en beoordelingen; deze kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Winford?

Wij houden van een persoonlijke benadering. Wanneer u een terugbelafspraak maakt of een rondleiding aanvraagt, dan nemen wij op korte termijn contact met u op. 

Mocht u zich liever eerst inlezen, dan nodigen wij u uit om een brochure aan te vragen.

Maak een terugbelafspraak

Vraag een brochure aan

Plan een persoonlijke rondleiding

Resultaten
Leeropbrengst
Inhoud
Maatwerk