Hoeveel bedraagt het schoolgeld?

Hoeveel bedraagt het schoolgeld?

Winford is een particuliere school, er is geen bijdrage van de rijksoverheid aan Winford. Hieronder staan de schoolgelden voor het schooljaar 2023/2024

Schoolgeld 

  • Basisschool: €21.300 per jaar
  • Prebrugklas: €27.500 per jaar
  • Onderbouw: €27.500 per jaar
  • Examenklas mavo: €29.500 per jaar 
  • Bovenbouw/examenklas havo: €31.300 per jaar
  • Bovenbouw/examenklas vwo: €32.500 per jaar
  • Per (extra) examenvak: €4.150

Betaling: twee opties

  1. Bovenstaand schoolgeld geldt voor betaling in een keer, vóór 21 augustus 2023.
  2. Betaling in drie termijnen is mogelijk, dan betaalt u 3% additionele administratie- en rentekosten. De termijnen vervallen op 1 augustus, 15 november en 1 februari. Voor deze optie vragen wij u een automatische incasso af te geven.

Instroom na start schooljaar

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten voor leermiddelen. Deze kosten worden additioneel in rekening gebracht en variëren per klas en niveau.

#tarief #kosten #schoolgeld #ouderbijdrage