Hoe worden kinderen beoordeeld

Hoe worden kinderen beoordeeld

Hoe worden kinderen beoordeeld en waarom gebruiken we CITO-toetsen?


Wij zijn een door Nederland geïnspecteerde particuliere B-3 school en zijn verplicht om alle kinderen boven de 5 jaar de Nederlandse CITO-toetsen af te nemen. Daarnaast doen we twee keer per jaar formele beoordelingen in het Engels op basis van de nationale eisen van het Verenigd Koninkrijk voor leerlingen ouder dan 6 jaar, gebaseerd op het Oxford-programma.


Hoe presteren de kinderen van Winford Tweetalig Amsterdam op de CITO-toetsen in vergelijking met andere scholen met alleen Nederlandse programma's?


90% van de kinderen die sinds hun 4e jaar onafgebroken in ons programma zitten, scoren boven het niveau van kinderen van vergelijkbare leeftijd in programma's met alleen Nederlands.


75% van de kinderen die niet vanaf hun vierde in ons programma zitten, testen op niveau in vergelijking met kinderen van dezelfde leeftijd in programma's met alleen Nederlands.


Samenvatting van onze beoordelingen:


CITO van groepen 2 tot 8 (leeftijd 5-11)


Engelse test van groep 3 tot 8 (leeftijden 3-11)