Positieve feedback

Positieve feedback

Positieve Feedback

Op Winford Bilingual Primary School gebruiken we de Positive Discipline methode. Positieve Discipline benadert kinderen op een manier die respectvol, vriendelijk en streng is. Wij behandelen de kinderen met respect en verwachten dat zij ook met respect worden behandeld. Wij leren de kinderen op een effectieve en positieve manier te communiceren met hun omgeving. Kinderen worden aangemoedigd onafhankelijk te zijn en te begrijpen dat er logische consequenties aan hun daden zijn verbonden. Wij geloven dat onze aanpak helpt om kinderen te creëren die gelukkig, bekwaam en vriendelijk zijn.

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van Positieve Discipline.

VIJF CRITERIA VOOR POSITIEVE DISCIPLINE

1. Is vriendelijk en streng tegelijk.

2. Helpt kinderen een gevoel van erbij horen en betekenis te geven.

3. Is effectief op lange termijn.

4. Leert waardevolle sociale en levensvaardigheden voor een goed karakter.

5. Nodigt kinderen uit te ontdekken hoe vaardig zij zijn en hun persoonlijke kracht op constructieve manieren te gebruiken.

De hulpmiddelen en concepten van Positieve Discipline omvatten:

- Wederzijds respect. Volwassenen modelleren standvastigheid door zichzelf en de behoeften van de situatie te respecteren, en vriendelijkheid door de behoeften van het kind te respecteren.

- Het identificeren van de overtuiging achter het gedrag. Effectieve discipline erkent de redenen waarom kinderen doen wat ze doen en werkt aan het veranderen van die overtuigingen, in plaats van alleen te proberen het gedrag te veranderen.

- Effectieve communicatie en probleemoplossende vaardigheden. - Discipline die leert - gericht op oplossingen in plaats van straf.

- Aanmoediging (in plaats van lof). Aanmoediging merkt inspanning en verbetering op, niet alleen succes, en bouwt op lange termijn zelfvertrouwen en empowerment op.

In verband hiermee laten wij de kinderen vaak "denktijd" hebben buiten de klas. Dit is een plek waar kinderen naartoe kunnen gaan om zich te herpakken of om na te denken over hun daden als zij daar tijd en ruimte voor nodig hebben. Het is normaal dat kinderen soms uitbarstingen hebben en de regels ter discussie stellen. Als dit gebeurt, geven wij zachte herinneringen/waarschuwingen over onze regels of verwachtingen. Na de derde herinnering vragen wij het kind een pauze in te lassen buiten de klas om na te denken over zijn gedrag. Wij vinden dat dit het kind wat ademruimte en tijd geeft om zijn gevoelens te verwerken en te overdenken zonder de nieuwsgierige blikken van zijn klasgenoten. Soms hebben hun geest en lichaam wat tijd nodig om zich aan te passen zonder de afkeuring van hun vrienden.