Schoolgeld 2018-19

Schoolgeld 2018-19

Prebrugklas

 

€ 18.900

Onderbouw

 

€ 22.900

Examenklas vmbo-tl 

 

€ 24.900

Bovenbouw/examenklas havo

 

€ 26.900

Bovenbouw/examenklas vwo 

 

€ 27.900

Per (extra) examenvak

 

€ 3.500

Betaling: twee opties

  1. Bovenstaand schoolgeld geldt voor betaling in een keer, vóór 1 augustus 2018
  2. Betaling in drie termijnen mag ook, dan betaalt u 3% additionele administratie- en rentekosten. Voor deze optie vragen wij u een automatische incasso af te geven.

Instroom na 1 september

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Klachtenprocedure & examenreglement

De klachtenprocedure en het examenreglement zijn via het secretariaat van uw Winford school op te vragen.

Geschillencommissie

In geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Winford is als NRTO lid gehouden aan het oordeel van deze commissie. De gedragscode van NRTO is hier te vinden.