Schoolgeld 2019-20

Schoolgeld 2019-20

Prebrugklas

 

€ 19.400

Onderbouw

 

€ 23.400

Examenklas vmbo-tl 

 

€ 25.400

Bovenbouw/examenklas havo

 

€ 26.900

Bovenbouw/examenklas vwo 

 

€ 28.400

Per (extra) examenvak

 

€ 3.500

Betaling: twee opties

  1. Bovenstaand schoolgeld geldt voor betaling in een keer, vóór 1 augustus 2019
  2. Betaling in drie termijnen mag ook, dan betaalt u 3% additionele administratie- en rentekosten. Voor deze optie vragen wij u een automatische incasso af te geven.

Instroom na 1 september

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.