Vmbo-gl | vmbo-kader

Vmbo-gl | vmbo-kader

Een praktische opleiding én kleine klassen waarin de docenten betrokken zijn bij uw kind als persoon en diens ontwikkeling. Winford biedt deze unieke combinatie. Hier leert uw kind op de manier die bij hem of haar past, om zo het beste in zichzelf naar boven te halen.

Vmbo Kader en TL ook wel Mavo

Voor wie is vmbo-kg bij Winford?

Als uw kind beter presteert met een praktische component in de opleiding, laat u het graag de vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg volgen. Maar na acht jaar op een veilige basisschool kan een grote, reguliere middelbare school voor uw kind overweldigend zijn. Misschien heeft uw kind meer structuur en aandacht nodig dan in grote klassen geboden kan worden. In groepen van gemiddeld acht leerlingen en met onze betrokken docenten biedt Winford uw kind maatwerk in een veilig leerklimaat.

De inhoud

In de onderbouw volgt uw kind alle vakken, zodat het ervaart en leert welke vakken bij hem of haar passen. Aan het eind van de onderbouw kiest uw kind het profiel voor de bovenbouw dat het best past bij zijn of haar interesses en capaciteiten. Er kan op vmbo-kg gekozen worden uit de profielen Economie en ondernemen, en Media, vormgeving en ICT. Voor de keuzevakken biedt Winford leerlingen een ruim pakket. Als uw kind de ambitie heeft om door te stromen naar een hoger schoolniveau, dan zorgen we er met de juiste keuzevakken voor dat die stap goed te zetten is.

Winford biedt alle leerlingen studiebegeleiding. In het programma Magister is altijd te zien wat het huiswerk is. Dit huiswerk maakt uw kind tijdens studie-uren tussen de lessen door en eventueel tijdens huiswerkbegeleidingsuren na schooltijd. Zo kan uw kind huiswerk écht gebruiken om extra te oefenen en de stof beter onder de knie te krijgen.

Ontwikkeling en voortgang

De ontwikkeling van uw kind begeleiden we met een persoonlijk ontwikkelplan dat we samen met u en uw kind opstellen aan de hand van resultaten in de klas en op toetsen. In het ontwikkelplan staat wat uw kind al goed kan, waar het de komende periode aan gaat werken en op welke manier. Elke zes tot acht weken evalueren we het plan samen en maken we een nieuw ontwikkelplan.  

Winford biedt maatwerk om uw kind te helpen de doelen in het ontwikkelplan te behalen en gemotiveerd en ambitieus met schooltaken aan de slag te gaan. Zo kan hij of zij bijlessen inplannen met de docent van een vak dat nog lastig is. Wanneer uw kind juist erg goed scoort, kan hij of zij, ook gedurende het schooljaar, voor enkele vakken of het volledige pakket overstappen naar een hoger niveau.

Na het voortgezet onderwijs

Na het behalen van het diploma bij Winford kan uw kind starten met een vervolgopleiding die bij hem of haar past. Het is ook mogelijk bij Winford door te stromen in het examenjaar op een hoger niveau.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Winford?

Wij houden van een persoonlijke benadering. Wanneer u een terugbelafspraak maakt of een rondleiding aanvraagt, dan nemen wij op korte termijn contact met u op. 

Mocht u zich liever eerst inlezen, dan nodigen wij u uit om een brochure aan te vragen.

Maak een terugbelafspraak

Vraag een brochure aan

Plan een persoonlijke rondleiding

Kleine Klassen
Kleinschaligheid
Aandacht
Kaders

U kunt voor vmbo-gl | kader terecht op deze Winford scholen:

Winford Apeldoorn

Winford Arnhem

Winford Breda

Winford Rotterdam

Hulp bij maken van huiswerk

Studiebegeleiding

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij zelfstandig aan opdrachten (leren) werken. Op Winford wordt uw zoon of dochter door de docenten begeleid in het maken van het huiswerk dat zij meekrijgen. Uw kind maakt het huiswerk in de les of in studie-uren tussen de lessen door. Dit gebeurt onder toezicht van een docent of huiswerkbegeleider. En als uw kind hierbij meer structuur en hulp nodig heeft, bieden wij maatwerk: van huiswerk maken bij de docent tot huiswerkbegeleiding na de lessen. Juist ook voor die leerlingen die hun huiswerk beter op school kunnen maken, omdat ze er thuis niet toe komen. Als uw kind het prettig vinden en het aankan, doet hij of zij het huiswerk gewoon thuis. Zo zorgen wij ervoor dat huiswerk maken nooit een probleem is. Het huiswerk is overzichtelijk terug te vinden voor u en uw kind via het leerlingvolgsysteem.

Praktische informatie

Winford is een particuliere school, er is geen bijdrage van de rijksoverheid aan Winford. Hieronder staan de schoolgelden voor het schooljaar 2024/2025

Schoolgeld

 • Basisschool Groep 3-8  €22.700 
 • Pre brugklas en onderbouw klas 1 t/m 3 : €28.900 
 • Examenklas 4 VMBO €30.300 
 • Bovenbouw HAVO (klas 4 en 5 ) €32.200 
 • Bovenbouw VWO (klas 4, 5 en 6) €33.900
 • Extra vak €4.275
 • Toeslag gymnasium €2.100
 • Instapdrempel na herfst €750

  Opmerkingen:
 • Bij volledige betaling voor 1 Juli ontvangen de ouders 4% korting op het schoolgeld
 • Bij volledige betaling voor 24 augustus geldt er geen toeslag of korting
 • Bij betaling in termijnen geldt een toeslag van 3% op het schoolgeld en zijn de betaaldata ongewijzigd: 1 augustus, 15 november en 1 februari

Instroom na start schooljaar

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten voor leermiddelen. Deze kosten worden additioneel in rekening gebracht en variëren per klas en niveau.

#tarief #kosten #schoolgeld #ouderbijdrage

De klasgrootte bij Winford is gemiddeld 8 leerlingen, maar altijd maximaal 12. 

Overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden op Winford of wilt u alleen meer informatie over ons onderwijs? Wij helpen u graag om tot de beste keuze te komen.

Hoe ver u ook bent in uw denken of besluit, wij houden van een persoonlijke benadering. Vul ons “bel mij terug formulier” in en de Winford school van uw voorkeur neemt direct contact met u op. U kunt dan vervolgens een afspraak maken met de directeur van de school als u dat wilt. Wij helpen u graag met uw vragen en de deur staat altijd voor u open. Bij ons is het “elke dag Open Dag” en 2 keer per jaar organiseren wij algemene open dagen en ook hebben we speciale inloopdagen.

Als de kennismaking positief verloopt en u uw zoon of dochter er over denkt de overstap naar onze school te maken, is een meeloopdag een fijne manier om de school en andere leerlingen beter te leren kennen.

Bij aanmelding doen wij een startonderzoek. Onze eerste diepgaande kennismaking en het startpunt voor een voorspoedige ontwikkeling gedurende het schooljaar.

Bij de bespreking van het startonderzoek krijgt u van ons de (digitale) inschrijvingsformulieren, bepalen wij samen de startdatum en zorgen wij voor een naadloze overgang.

Kennismakingsgesprek
U kunt bij ons een afspraak maken voor een kennismaking. Vijf dagen in de week, van ’s-ochtends vroeg tot vroeg in de avond. Zo’n gesprek duurt al snel een uur, wij willen uw vraag goed begrijpen en vaak zijn er meerdere oplossingsroutes. Wij hebben een voorkeur voor een gesprek met u en uw zoon of dochter gezamenlijk, het gaat tenslotte om de hem of haar. Maar als u eerst een gesprek onder vier ogen wilt is dat natuurlijk ook mogelijk.

Startonderzoek
Het startonderzoek is voor Winford de eerste stap in het ontwikkelingsproces van de leerling. Het onderzoek dient meerdere doelen en is niet meer dan een eerste inventarisatie. Het biedt ouders en leerling een gezamenlijk startpunt bij instroom.

In het startonderzoek komt de cognitieve kant aan bod: beschikt de leerling over basisvaardigheden en basiskennis in de kernvakken? Hoe staat de leerling er voor in relatie tot zijn klasgenoten? Hoe snel verwerkt de leerling nieuwe stof etc. Ook motivatie en studievaardigheden worden getoetst, evenals de sociale competenties.

Bij het afnemen van het startonderzoek gaat het ons om de ontwikkelagenda voor het komende schooljaar en de afspraken die we daar met leerling en ouders over kunnen maken.

De volgende vakken worden aangeboden in klas 1 en 2:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Spaans 
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Nask
 • Biologie
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie (alleen in klas 2)
 • Tekenen
 • Leesuur
 • LO
 • Project 
 • MVI en E&O (kennismaking met de vakken)
 • Studiebegeleiding/Mentoruur/StuVa (dagelijks 1 lesuur door een van de 2 mentoren, ook in
  klas 3)

Hierna wordt er een keuze gemaakt voor een profiel, waarbij we bij het samenstellen van het pakket rekening houden met de mogelijkheid van opstromen naar een hoger niveau.

De eindexamentraining is een belangrijk onderdeel van het Winford-eindexamenjaar. Deze training vindt deels plaats tijdens de reguliere lessen, want de schoolonderzoeken worden mede voorbereid met behulp van eindexamenopgaven. De laatste weken voor het eindexamen oefen je met echte, volledige eindexamens waarop jij persoonlijke en gerichte feedback krijgt.

Bovendien organiseert Winford gedurende het jaar drie intensieve tweedaagse examentrainingen voor jou. Eindsprint Examentrainingen verzorgt deze trainingen op school of een nabijgelegen Winfordschool. De training wordt gegeven aan groepen van vijf leerlingen, zodat er tijd en ruimte is voor individuele vragen. Vooraf stemt de examentrainer met de docenten af waaraan jij moet werken. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren en ga je met zelfvertrouwen het eindexamen in.

Deze zes extra lesdagen zijn onderdeel van het lesgeld. Ook een herkansingstraining, waar je hopelijk geen gebruik van hoeft te maken, is onderdeel van ons aanbod.

Een goed gevoel over je studiekeuze helpt enorm in de motivatie om hard te werken voor je eindexamen, is onze ervaring. Maar het kiezen is niet gemakkelijk, het aanbod aan opleidingen enorm en waarop moet je die keuze baseren? Daarom doorlopen wij met iedere leerling een maatwerktraject. In de voorexamenjaren begeleidt je Winfordmentor dit traject, in het examenjaar starten wij met een intensief traject. Samen met de jonge, in studiekeuze gespecialiseerde psychologen van Septemberadvies begeleiden wij jou bij je keuze. Aan het begin van het jaar heb je samen met je ouders een persoonlijk gesprek met een studiecoach. Wij bekijken waar je interesses liggen en hoe jouw persoonlijke talent daarbij aansluit. Afhankelijk van de voortgang volgen daarna individuele coachingsgesprekken of -als je daar behoefte aan hebt- een intensieve begeleiding naar jouw studiekeuze.

Op deze manier kun je én volledige focus op je examen houden én een goede keuze voor vervolgonderwijs maken. Een eindexamendiploma is belangrijk, maar een succesvolle vervolgstudie is het echte doel!  

Geen huiswerk maar schoolwerk

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij zelfstandig aan opdrachten (leren) werken. Op Winford wordt uw zoon of dochter door de docenten begeleid in het maken van het huiswerk dat zij meekrijgen. Uw kind maakt het huiswerk in de les of in studie-uren tussen de lessen door. Dit gebeurt onder toezicht van een docent of huiswerkbegeleider. En als uw kind hierbij meer structuur en hulp nodig heeft, bieden wij maatwerk: van huiswerk maken bij de docent tot huiswerkbegeleiding na de lessen. Juist ook voor die leerlingen die hun huiswerk beter op school kunnen maken, omdat ze er thuis niet toe komen. Als uw kind het prettig vinden en het aankan, doet hij of zij het huiswerk gewoon thuis. Zo zorgen wij ervoor dat huiswerk maken nooit een probleem is. Het huiswerk is overzichtelijk terug te vinden voor u en uw kind via het leerlingvolgsysteem.

Hulp bij leerproblemen

Onze docenten zijn opgeleid om uw kind met eventuele leerproblemen snel en adequaat te begeleiden. Leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of faalangst worden vaak in de les al over verschillende drempels heen geholpen. De juiste aandacht en aanpak zorgen ervoor dat leerlingen met meer zelfvertrouwen hun taken oppakken. Ook buiten de lessen bieden wij hulpprogramma’s aan die helpen de leerproblemen tegen te gaan. Deze hulp bestaat uit (individuele) studiebegeleiding of bijlessen, van de eigen docent of een bijlesdocent. Als we er samen niet uitkomen, schakelen wij in samenspraak met u een specialist in.