Hoogbegaafdheid

Aandacht voor hoogbegaafdheid

Elk kind is anders, dat geldt zeker ook bij (hoog-)begaafde kinderen. En als uw kind hoogbegaafd is, betekent het niet dat hij of zij geen hulp nodig heeft. Integendeel, maatwerk is vaak noodzakelijk. Bijvoorbeeld als de prestaties van uw kind uiteenlopen per vak, als uw kind een IQ heeft dat niet per se boven de 130 ligt of een neiging tot onderpresteren ontwikkelt, kan dat een soepele schooltijd in de weg staan. En dan is aanpassen van het aanbod in combinatie met aandacht van groot belang.

Onze aanpak

Kort gezegd zijn de belangrijkste pijlers van onze aanpak en ons onderwijs: maatwerk in versnellen en onderzoekend leren; de natuurlijke nieuwsgierigheid wordt gestructureerd gestimuleerd. Onze docenten zijn vertrouwd met begaafde leerlingen; dit maakt dat we hen een veilige omgeving kunnen bieden, waar het ‘gewoon’ is om anders te zijn.

De meeste hoogbegaafden zijn bij ons twee tot drie jaar eerder klaar met school. Misschien vraagt u zich af of die versnelling niet slecht is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat niet, en ook wij hebben eigenlijk nauwelijks negatieve effecten van versnellen ervaren.

Gemotiveerde en betrokken docenten

Bij Winford particulier onderwijs werken gemotiveerde en oprecht betrokken docenten. Zij nemen graag de tijd voor hun leerlingen. Om nieuwe kennis te oefenen, voor extra uitleg, of om te controleren of de leerling de lesstof echt goed heeft begrepen. Dit doen zij met veel aandacht op zowel de basisschool als de middelbare school.

Creativiteit
Zelfvertrouwen
Maatwerk
Inhoud

De positieve, stimulerende sfeer op Winford zelf ervaren?