Topklas

Voor wie de lat hoog legt

Het Winford cum-laude traject

Heb je de ambitie om te slagen met een hoog gemiddelde? Dan is de Topklas is het traject voor jou. Als Topklasleerling maak je samen met de docenten een plan van aanpak. In principe wordt gemikt op gemiddeld een acht als eindcijfer, maar er zijn ook altijd leerlingen die daar ruim bovenuit steken. Wij stellen echt eisen aan je; voor ons is het een uitdaging om je te helpen en stimuleren.

Waarom een hoog examengemiddelde halen?

Voor een studie in het buitenland zijn hogere cijfers nog steeds belangrijk, maar selectie op examencijfers is in Nederland afgeschaft. Hier is nu selectie aan de poort. Wel is het nog steeds zo dat leerlingen met een gemiddeld eindexamencijfer van 7 of hoger beter presteren op hun vervolgopleiding. Deze leerlingen lopen weinig studievertraging op en vallen minder uit. Wat zou het mooi zijn als de overheid deze leerlingen zonder loting toe zou laten als beloning voor hun inspanning!

Veel aandacht voor studievaardigheid

Leerlingen halen veel meer rendement uit hun talent als ze zich een goede studie-aanpak eigen maken. Winford besteedt veel aandacht aan de juiste technieken en attitudes om te komen tot optimale studieresultaten. Planningsvaardigheden en het volgens een duidelijke structuur opbouwen en ordenen van de kennis spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het grondig analyseren en samenvatten van teksten en het scheiden van hoofd- en bijzaken een vast onderdeel in al de lessen. Deze studietechnieken komen ook in het vervolgonderwijs erg goed van pas.

Leeropbrengst
Resultaten
Zelfstandigheid
Talent

De positieve, stimulerende sfeer op Winford zelf ervaren?