De klaslokalen

De klaslokalen

De klaslokalen

Met twee leerkrachten in elke klas en niet meer dan 20 kinderen per klas, kunnen wij ons op elk individueel kind concentreren.

Onze klassen zijn:

De Panda Klas
voor kinderen van 4 tot 6 jaar oud (groep 1)

De pandaklas is een plek waar kinderen hun eerste stappen in het formele onderwijs zetten. Wij geloven dat school een plezierige en ondersteunende ervaring moet zijn. Onze leerlingen komen uit verschillende achtergronden en in deze groep zien we de grootste verscheidenheid aan niveaus. De Panda klas is het meest geschikt voor kinderen in de lagere basisschoolleeftijd die willen starten in een Nederlands/Engels tweetalige omgeving. Dit zorgt voor een soepele overgang voordat je naar de volgende klas gaat.

De Zebra Klas
voor kinderen van 5.5 tot 8 jaar oud (groep 2-3)

Met behulp van Montessori materialen maken de Zebra leerlingen actief kennis met alle vakken. In de Zebra klas beginnen de kinderen hun tweetalig leeravontuur in rekenen, schrijven, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, internationaal burgerschap, praktische levenservaring, wetenschap en wereldoriëntatie. Door de thema’s van IPC (International Primary curriculum) maken leerlingen op een veelzijdige manier kennis met een breed scala aan onderwerpen. Excursies, zoals naar de nabijgelegen musea, het Nemo science centrum, de bibliotheek, helpen leerlingen de opgedane kennis te plaatsen in hun eigen leefwereld.


De Giraffe klas
voor kinderen van 7 tot 10 jaar oud (groep 4-5)

De Giraffe klas geeft ruimte voor de persoonlijke groei van onze leerlingen en hun behoefte om (door) te vragen en door te denken; hun behoefte om een rechtvaardigheidsgevoel te ontwikkelen en de wereld zelfstandig te ontdekken met hun eigen plaats daarin.
De leerlingen krijgen, in beide talen, les in kleine groepen, afhankelijk van de persoonlijke leerbehoefte. Leerlingen krijgen wekelijks huiswerkopdrachten en werken daarnaast aan opdrachten en presentaties die aansluiten bij de thema’s van IPC.
In deze omgeving van samen leren, ontwikkelen kinderen hun persoonlijkheid met een dieper saamhorigheidsgevoel.


Adelaar Klas
voor kinderen van 10 tot 12 jaar oud (groep 6-8)

Het lesprogramma van de Adelaar klas is in blokken van vijf weken ingedeeld en wordt afgerond met verrijkingsopdrachten en een samenvatting in week zes. De kernvakken, die zowel in het Nederlands als Engels worden gegeven, zijn taal, rekenen, natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. Daarnaast schenken wij veel aandacht aan kunst, persoonlijk ontwikkeling en maatschappijleer. De zesde week is het moment voor zelf-evaluatie, herhaling en samenvatting. De combinatie van al deze elementen bereidt onze leerlingen optimaal voor op hun volgende stappen, in het Nederlands of internationaal middelbaar onderwijs. Zoals de meeste Nederlandse basisscholen neemt onze Adelaarsklas deel aan een schooltuin waar ze leren hoe ze hun eigen planten en groenten kunnen verbouwen. Dit is een van de vele manieren waarop onze kinderen worden ondergedompeld in de Nederlandse cultuur en samenleving.