Naar welke middelbare school kan mijn kind gaan

Naar welke middelbare school kan mijn kind gaan

Naar welke middelbare school kan mijn kind gaan


Kinderen die vanaf 4 of 5 jaar bij Winford Tweetalig zijn, kunnen kiezen uit:

- elk niveau van de Nederlandse middelbare school, bijvoorbeeld HAVO, VWO, Gymnasium, Atheneum

- elke internationale school of scholen die in het Engels lesgeven

In groep 5 vragen we ouders en leerlingen na te denken over de richting van de middelbare school waar ze naartoe willen. In groep 6 gaat het gezin met de leerkracht in gesprek en maakt een keuze voor Nederlands of Internationaal/Engels Voortgezet Onderwijs. In groep 7 en 8 krijgen kinderen die naar Nederlands onderwijs willen 65% Nederlands en 35% Engels onderwijs bij Winford Tweetalig. Kinderen die naar het Engels onderwijs willen, blijven 50% Nederlands en 50% Engels onderwijs krijgen.

Komt uw kind later dan 5 jaar bij ons, dan beoordelen we uw kind in groep 6 en geven we u een advies of Nederlands of Engels onderwijs het meest geschikt is.

Wij zijn er trots op dat alle kinderen van onze laatste eindexamenklas in een van hun top drie schoolkeuzes zijn ingestroomd.