Schoolgeld Winford Bilingual

Schoolgeld Winford Bilingual

Schoolgeld voor Winford Tweetalig:

Onze schoolkosten bij Winford Tweetalig zijn all-inclusive. Het dekt de testkosten in beide talen, speciale tentoonstellingen, excursies, ochtendsnacks en warme lunches voor elk kind.

 


Amsterdam Tweetalig:
Het jaarlijkse schoolgeld voor schooljaar 2023-2024 is €21.300.
Het jaarlijkse schoolgeld voor schooljaar 2024-2025 is €21.900.

Haarlem Tweetalig:
Het jaarlijks collegegeld voor schooljaar 2023-2024 is €16.900.
Het jaarlijks collegegeld voor schooljaar 2024-2025 is €17.950.

Den Haag Tweetalig:
Het jaarlijks collegegeld voor schooljaar 2023-2024 is €21.300.
Het jaarlijks collegegeld voor schooljaar 2024-2025 is €21.900.

Het collegegeld wordt pro rata berekend op basis van je startdatum.

 


Registration fee (wordt niet gerestitueerd) om je aanmelding te verwerken: Een eenmalige betaling van €550 per kind

Enrolment fee (wordt niet terugbetaald): Een eenmalige betaling van €1000 per kind

 

Betaling: twee opties

Bovenstaand schoolgeld 2024/25 geldt voor betaling in een keer, vóór 1 augustus 2024.

Betaling in drie termijnen is mogelijk, dan betaalt u 3% additionele administratie- en rentekosten. De termijnen vervallen op 1 augustus, 15 november en 1 februari. Voor deze optie vragen wij u een automatische incasso af te geven.

Instroom na 1 augustus

Het is mogelijk om gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd. Afhankelijk van wanneer u in het schooljaar begint, is de betaling eventueel in twee termijnen mogelijk (met additionele administratie- en rentekosten).


Opzegging

Opzegging van de overeenkomst met de school dient schriftelijk te geschieden door de ouders, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Mocht een schriftelijke opzegging ontbreken, dan zal daarvoor in de plaats een bedrag ter grootte van 2 x het maandlesgeld in rekening worden gebracht. Alle achterstallige lesgelden of andere kosten zijn verschuldigd per de datum van opzegging.


Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind voor Amsterdam, Haarlem en Den Haag.