Schoolgeld Winford Bilingual

Schoolgeld Winford Bilingual

Schoolgeld

Het schoolgeld voor Winford Bilingual is all-inclusive. Het bevat de kosten voor de (eind)toetsen in beide talen, tentoonstellingen, excursies, gezonde snacks en de warme middagmaaltijd op school.

Het schoolgeld bedraagt 2023/24 op jaarbasis € 21.300 voor onze Amsterdam locatie en €16.900 voor onze Haarlem locatie.


Betaling: twee opties

Bovenstaand schoolgeld 2023/24 geldt voor betaling in een keer, vóór 1 augustus 2023.

Betaling in drie termijnen is mogelijk, dan betaalt u 3% additionele administratie- en rentekosten. De termijnen vervallen op 1 augustus, 15 november en 1 februari. Voor deze optie vragen wij u een automatische incasso af te geven.

Instroom na 1 augustus

Het is mogelijk om gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd. Afhankelijk van wanneer u in het schooljaar begint, is de betaling eventueel in twee termijnen mogelijk (met additionele administratie- en rentekosten).


Opzegging

Opzegging van de overeenkomst met de school dient schriftelijk te geschieden door de ouders, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Mocht een schriftelijke opzegging ontbreken, dan zal daarvoor in de plaats een bedrag ter grootte van 2 x het maandlesgeld in rekening worden gebracht. Alle achterstallige lesgelden of andere kosten zijn verschuldigd per de datum van opzegging.


Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 10% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind (voor Amsterdam) en 5% (voor Haarlem).

30% belastingteruggave
Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat Winford Bilingual Primary School in aanmerking komt voor de 30% belastingteruggave. Als u in aanmerking komt voor de 30% belastingfaciliteit, kunt u ook een gratis vergoeding krijgen van uw werkgever voor extraterritoriale kosten voor schoolgeld.

Voor meer informatie over de 30%-regeling klik hieronder:


Belastingdienst 30% Tax Rule Information