Waarom tweetalig onderwijs?

Waarom tweetalig onderwijs?

Waarom tweetalig onderwijs?

WBPS is uniek in Nederland omdat al onze lessen zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. Hierin verschillen wij van andere Nederlandse én internationale scholen.

Om te begrijpen waarom dat zo uniek is, is het belangrijk om uit te leggen wat tweetalig onderwijs betekent op reguliere Nederlandse basisscholen. De meeste scholen bieden een vorm van Engels taalonderwijs aan. Hierna is te lezen wat de verschillen precies zijn.

Officiële tweetalige scholen

Deze scholen bieden tussen de 30 en 50 procent van hun lessen aan in het Engels. Vaak wordt dit gedaan door Nederlandse basisvakken (zoals wiskunde, lezen, schrijven en taal) in het Nederlands te geven en andere vakken (bijvoorbeeld muziek, kunst of geschiedenis) in het Engels te onderwijzen.

Reguliere Nederlandse basisscholen

Deze scholen bieden 15 procent van hun lessen in het Engels aan. Leerling krijgen gemiddeld 1-3 uur per week les in het Engels.


Winford Bilingual Primary School is uniek

Als wij het hebben over tweetalig onderwijs dan bedoelen we dat letterlijk. Onze leerlingen krijgen al hun lessen in het Nederlands en Engels aangeboden. Gedurende de hele schooldag worden onze leerlingen ondergedompeld in beide talen. Zo leren zij om snel en makkelijk te schakelen in de communicatie met hun leerkrachten en klasgenoten.

Deze benadering noemen we de dual immersion. Letterlijk vertaald: dubbele onderdompeling. Door deze manier van benaderen streven we er nadrukkelijk naar om onze leerlingen beide talen vloeiend te laten spreken, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt tussen beide talen.


Wat is het verschil tussen bekwaam en vloeiend spreken?

Bekwaam betekent dat een taal voldoende wordt gesproken, maar met meer formaliteit en minder vertrouwen dan iemand die de taal als moedertaal heeft of deze al vloeiend spreekt. Bekwame sprekers moeten harder werken om deze taal te spreken dan hun moedertaal. Ze vinden het soms ook moeilijker om te schakelen tussen beide talen.

Vloeiend betekent dat het spreken van een andere taal dan je eerste of moedertaal met bijna evenveel gemak en nauwkeurigheid gaat. Deze spreker vindt het bijna net zo gemakkelijk om in een tweede taal te spreken dan wanneer ze in haar moedertaal zou spreken. Vloeiende sprekers kunnen eenvoudig schakelen tussen de hun geleerde taal en de eigen moedertaal.

Een voorbeeld van bovenstaand onderscheid

‘Gezellig’ - een veelgebruikt Nederlands woord dat in het Engels moeilijk te vertalen is. Het Engelse woord ‘cozy’ komt het meest in de buurt maar is slechts een deel van de situatie waar het woord naar verwijst.

Een bekwaam spreker weet wat het woord ‘gezellig’ betekent.

Een vloeiende spreker weet hoe ‘gezellig’ voelt en kan het op de juiste manier in de juiste context gebruiken.
Waarom vinden wij tweetalig onderwijs van belang?

Academische voordelen

Het leren van een tweede taal helpt uw kind op academisch vlak door het versterken, verbinden en uitbreiden van de zenuwbanen die actief zijn met lezen en schrijven en in hun vaardigheid om zich te uiten. Daarnaast is er bewijs dat kinderen die spreekvaardig zijn in twee talen, competenter zijn op gebied van zelfregulering en taakgerichtheid.

Sociale en emotionele voordelen

Vloeiend kunnen communiceren in een andere taal biedt meer voordelen dan enkel academische. Het versterkt tevens het sociale en emotionele bereik van kinderen. Jonge kinderen die tweetalig worden opgevoed zijn vaak beter in het herkennen van sociale signalen, het overwinnen van verlegenheid in groepen en hebben sterkere luistervaardigheden. Dit alles kan helpen bij het maken van vrienden, het begrijpen van diversiteit en het integreren in een nieuwe of onbekende omgeving.

Voordelen van tweetalig onderwijs, gericht op vloeiende spreekvaardigheid van twee talen voor Nederlands sprekende families in Nederland

Om de mogelijkheden die onze wereldmaatschappij kan bieden optimaal te kunnen benutten, is een basiskennis van een andere taal niet meer genoeg. Engels is één van de meest gesproken talen in de wereld waardoor een vloeiende spreekvaardigheid hiervan enorm waardevol zal zijn.

Kinderen die ons programma al vanaf een jonge leeftijd volgen, spreken, lezen en schrijven zowel Engels als Nederlands probleemloos. We gebruiken gestandaardiseerde Britse tests waarvan de resultaten laten zien dat kinderen die vanaf een jonge leeftijd bij ons op school zitten, op hetzelfde niveau presteren als Engelstalig opgevoede kinderen in het Verenigd Koninkrijk. Dit beïnvloedt de Nederlandse testresultaten echter niet, hun CITO scores zijn op hetzelfde niveau als hun leeftijdsgenootjes op andere Nederlandse scholen.


Vragen?

Klik hier om meer te weten te komen over ons curriculum, onze klassen en de mogelijkheid om te kijken of onze school past bij uw kind.