Topklas het Winford cum laude traject

Topklas het Winford cum laude traject

Heb je de ambitie om te slagen met een hoog gemiddelde? Dan is de Topklas is het traject voor jou. Als Topklasleerling maak je samen met de docenten een plan van aanpak. In principe wordt gemikt op gemiddeld een acht als eindcijfer, maar er zijn ook altijd leerlingen die daar ruim bovenuit steken. Wij stellen echt eisen aan je; voor ons is het een uitdaging om je te helpen en stimuleren.

Waarom een hoog examengemiddelde halen?
Voor een studie in het buitenland zijn hogere cijfers nog steeds belangrijk, maar selectie op examencijfers is in Nederland afgeschaft. Hier is nu selectie aan de poort. Wel is het nog steeds zo dat leerlingen met een gemiddeld eindexamencijfer van 7 of hoger beter presteren op hun vervolgopleiding. Deze leerlingen lopen weinig studievertraging op en vallen minder uit1. Wat zou het mooi zijn als de overheid deze leerlingen zonder loting toe zou laten als beloning voor hun inspanning!