Keuze vervolgonderwijs

Keuze vervolgonderwijs

De mentor ondersteunt u en uw kind bij de keuze van de vervolgschool en zorgt voor een warme overdracht.

Doorstromen naar het regulier onderwijs
Na de Prebrugklas kan uw kind doorstromen naar de brugklas van het regulier onderwijs.

Doorstromen binnen Winford
Uw kind is natuurlijk ook van harte welkom in onze brugklas. Als een leerling genoeg progressie boekt is instroom in de tweede klas van Winford ook een mogelijkheid.