Contact op maat

Contact op maat

Goede samenwerking in de driehoek ouder-docent-leerling betekent veel in de ontwikkeling van de leerling. Wij hechten er daarom ook veel waarde aan op een persoonlijke manier met de ouders te communiceren. Dat betekent dat er naast de wekelijkse nieuwsbrief, de rapporten en de tweemaandelijkse bespreking van de vorderingen ook tijd is voor een informeel gesprekje, na afloop van school. Zo blijft u nauw betrokken bij het plezier en de progressie van uw zoon of dochter.