Keuze vervolgonderwijs

Keuze vervolgonderwijs

Een vloeiende overgang naar de brugklas door onderwijs op maat
Op onze basisschool proberen wij de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Door de intensieve aandacht en de leerprogramma’s op maat kunnen kinderen vaak naar een hoger schoolniveau dan wellicht eerder werd gedacht.

Er is een doorlopende leerlijn tussen onze basisschool en het Winford Voortgezet Onderwijs.
In onze brugklassen krijgen kinderen extra begeleiding voor de vakken waar zij wellicht nog moeite mee hebben. Hierbij werken onze basisschooldocenten en voortgezet onderwijs docenten samen. Ongeveer de helft van de kinderen stroomt dan ook door van onze Winford basisschool naar onze school voor Voortgezet Onderwijs. De andere helft stroomt door naar reguliere scholen voor Voorgezet Onderwijs. Ook hier is een prima aansluiting tussen onze basisschool en het reguliere Voortgezet Onderwijs.

Hoe verloopt de keuze voor het vervolgonderwijs voor uw kind?
Het laatste jaar basisonderwijs, groep 8, staat in het teken van de keuze voor het vervolgonderwijs. Wij nodigen de ouders van alle leerlingen uit voor een algemene voorlichting over de mogelijkheden voor vervolgonderwijs in de regio. Daarna nodigen we de ouders opnieuw uit, maar nu voor een persoonlijk gesprek over het advies betreffende het vervolgonderwijs. Bij dit advies gaat het natuurlijk in de eerste plaats om het niveau van de leerprestaties maar ook om andere factoren zoals nauwkeurigheid, leertempo, doorzettingsvermogen en concentratie. Ons uitgangspunt is te komen tot een gezamenlijk gedragen advies op basis van dit complete beeld. Daar waar dat in een enkel geval niet mogelijk blijkt, volgen we met ons advies de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs.